مختصری در مورد سیمند کابل 

گرچه دغدغه مشترک امروز ما ارائه محصولات با کیفیت است، اما چشم انداز وسیعی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران عزیزمان برای سیمند کابل ترسیم کرده ایم . جایگاهی که بی شک برای تمامی فعالان عرصه صنعت سیم و کابل افتخارآفرین خواهد بود . اعتقاد راسخ داریم که با توجه به رشد فزاینده تغییرات در سطوح کیفی محصولات سیم و کابل موجود در بازارهای جهانی ، تدوین نقشه راه مبتنی بر استراتژی دانش محور مهمترین عامل برای عبور از گردنه های مسیر توسعه خواهد بود . ما با هدف تبدیل سیمندکابل به انتخاب نخست مشتریان ، ارتقاء روز افزون سطح کیفی تولیدات و ارج نهادن به عناصر بنیادی سازمان را که همانا اعتماد مشتریان گرامی می باشد سرلوحه فعالیت های خود قرار داده ایم .

 
logo simand cable

با بخش های مختلف شرکت سیمند کابل آشنا شوید 

شخصیت سیمند کابل 

آقای سیمند 

شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس در راستای تفهیم تداعی نام شرکت با شخصیتی خیالی و منحصر بفرد اقدام به طراحی تصویری از شخصیتی پویا ، جستجوگر و آماده به خدمت نموده است که هرگاه بیننده نگاهش به شخصیت مذکور بیفتد بلادرنگ نام این شرکت و برند تجاری آن - سیمند کابل - در خاطرش متجلی شود . در تصویر آمیزه ای از تامین کابل در راستای انتقال نیرو همراه با پویایی و دقت ترسیم شده است ، مواردی که شرکت به آنها متعهد است .

سیمند 

کابل 
تولید
کننده
برتر
سیم و کابل

در

ایران 

آخرین اخبار برق و سیم و کابل 

قیمت فلزات

قیمت جهانی مس 18 آپریل
قیمت نقدی

8965.00 $

قیمت سه ماهه 8971.00 $
قیمت جهانی آلو مینیوم 18 آپریل
قیمت نقدی 2400.00$
قیمت سه ماهه 2422.00$
قیمت جهانی سرب 18 آپریل
قیمت نقدی 2157.00 $
قیمت سه ماهه 2132.00 $
قیمت مس ایران 13 اردیبهشت
قیمت نقدی 4,017,879 R
قیمت سه ماهه
SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 1 در 0/5

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 0/5  1886479 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 1 در 0/75

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 0/75  2518447 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 1 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 1  3261300 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 1/5 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 1/5  4221407 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 2/5 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 2/5  481646 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 4 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 4  11037793 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 6 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 6  17005818 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 10 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 10  28979338 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 16 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 16  46193210 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 25 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 25  713691 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 35 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 35 9693008 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 50 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 50  1427725 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 70 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 70 2015230 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 95 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 95  2681753 ریال 

SIMAND nyab
SIMAND nyab

سیم افشان 130 در 1

سیم افشان 0/5×1 برای نصب درون لوله ها و زیر و روی گچ و نیز قرار گیری در لوله های خرطومی مناسب است .

قیمت سیم افشان 1 در 130  38817458 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم مفتولی 1 در 0/5

سیم مفتولی 1 در 0/5 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم  مفتولی 1 در 0/5   1889549ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم مفتولی 1 در 1

سیم مفتولی 1 در 1 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم مفتولی 1 در 1   1889549ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم مفتولی 1 در 1/5

سیم مفتولی1 در 1/5 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم مفتولی 1 در 1/5   1889549ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم مفتولی 1 در 2/5

سیم مفتولی 1 در 2/5 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم مفتولی 1 در 2/5   1889549ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم مفتولی 1 در 4

سیم مفتولی 1 در 4 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم مفتولی 1 در 4   1889549ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم مفتولی 1 در 6

سیم مفتولی1 در 6 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم مفتولی1 در 6  1889549ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم مفتولی 1 در 10

سیم مفتولی 1 در 10 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم مفتولی  1 در 10   1889549ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 1/5

سیم نیمه افشان 1/5 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 1/5   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 2/5

سیم نیمه افشان 2/5 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 2/5   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 4

سیم نیمه افشان 4 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 4   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 6

سیم نیمه افشان 6 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 6   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 10

سیم نیمه افشان 10 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 10   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 16

سیم نیمه افشان 16 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 16   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 25

سیم نیمه افشان 25 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 25   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 35

سیم نیمه افشان 35 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 35   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 50

سیم نیمه افشان 50 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 50   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 70

سیم نیمه افشان 70 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 70   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 95

سیم نیمه افشان 95 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 95   4891274 ریال 

SIMAND nya
SIMAND nya

سیم نیمه افشان 1 در 120

سیم نیمه افشان 120 × 1  این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت سیم نیمه افشان 1 در 120   4891274 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 2 در 4

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 2 در 4  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 2 در 6

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 2 در 6  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 2 در 10

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 2 در 10  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 3 در 4

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 3 در 4  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 3 در 6

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 3 در 6  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 3 در 10

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 3 در 10  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 3 در 16

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 3 در 16  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 4 در 4

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 4 در 4  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 4 در 6

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 4 در 6  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 4 در 10

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 4 در 10  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 4 در 16

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 4 در 16  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 5 در 4

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 5 در 4  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 5 در 6

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 5 در 6  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل افشان 607- 5 در 10

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 5 در 10  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی607- 2 در 4

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 2 در 4  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی 607- 2 در 6

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 2 در 6  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی 607- 2 در 10

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 2 در 10  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی 607- 3 در 4

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 3 در 4  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی 607- 3 در 6

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 3 در 6  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی 607- 3 در 10

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 3 در 10  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی 607- 4 در 4

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 4 در 4  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی 607- 4 در 6

کابل افشان سبک 6×4 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 4 در 6  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی 607- 4 در 10

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 4 در 10  2015230 ریال 

SIMAND h03vv f2core
SIMAND h03vv f2core

کابل مفتولی 607- 5 در 6

کابل افشان سبک 4×2 این نوع کابل را می توان به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل برقی ، لوازم منزل و ماشین آلاتی که دو شاخه آنها به طور ثابت به کابل نصب است ،  به کار برد.

قیمت کابل افشان (607) 5 در 6  2015230 ریال 

سیم و کابل سیمند کابل تولید کننده برتر سیم و کابل  

سیم و کابل قدرت 

سیم و کابل ساختمانی 

سیم و کابل شبکه هوایی 

سیم و کابل نوری 

سیم و کابل