تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت : از آنجائي که کيفيت مي تواند نقش محوري براي ايجاد يک سازمان توانمند و رقابتي داشته باشد لذا آن را انفجار در کيفيت می نامند . البته بايد توجه داشته باشيم ديگر بهبود کيفيت به شيوه هاي سنتي گذشته پاسخگو نبوده و به جاي توجه بيشتر به کيفيت محصولات لازم است به کيفيت عملكرد ها و تفكرات انساني پرداخته شود ، و اگر ميخواهيم در رقابت سرسخت امروزي موفق و سربلند باشيم  در ابتدا باید همانند يک انفجار مهيب ، باورها ، سنت ها ، عادتها ، روزمره گيها و نگرشها را نابود کرده و آنها را براساس آخرين تحولات بين المللي از نو بسازيم .

در آينده ، بشر به اين نتيجه مي رسد که محصولاتي را توليد کند که از نظر کيفيت به طور مستقيم و غير مستقيم به انسان و محيط زيست او در حال و آينده زيان وارد نكند نه همانند محصولات امروزي که اگر چه رضايت مندي و نيازهاي ظاهرا واجب او را پاسخ گفته است ولي همین محصولات در دراز مدت موجبات نابودي انسان و محيط او را فراهم کرده است ، پس استراتژي کيفيت سازمانها بر اساس بيوکيفيت خواهد بود.

 

بازرسی ، کیفیت –  کنترل کیفیت وتضمین کیفیت :

 

بازرسي:

مجموعه فعاليتهايي است که در جهت اعلام رد يا قبول محصول انجام ميشود.در بازرسي فقط به توليد خروجي توجه مي شود .اگر منطبق با ويژگيهاي درخواستي باشد قبول و در غير اينصورت رد مي شود.

 

کيفيت:

بر اساس تعريف مي توان کيفيت را به سه دسته اصلي کيفيت طراحي ، کيفيت تطابق با طراحي و کيفيت عملكرد تقسيم نمود. کيفيت طراحي با مشخصه هاي مورد نياز براي توليد سروکار دارد . همچنين ، در اين مرحله کارکردهاي مهم محصول از جمله لوکس بودن ، وضیعيت ظاهري و طول عمر زياد ،تلرانس نقشه هاي فني ،مشخصه هاي مواد و گواهي نامه هاي بي نقص بودن کالا و فرآيندها و روشهاي توليد مد نظر قرار مي گيرد . کيفيت تطابق با طراحي ، بيشتر با کنترل کيفيت سروکار دارد .

اين کنترل ، بيشترين تأثير را بر روي انطباق محصول با مشخصه های مد نظر دارد. کنترل کيفيت ، همراستايي مواد را با مشخصه های الزام شده و استاندارد ها رصد مي کند و کنترلهاي لازم را براي تضمين اينكه تلرانسها با آنچه در نقشه فني مشخص شده انجام مي دهد . کيفيت عملكرد ، نتيجه کيفيت طراحي و کيفيت انطباق با طراحي است . بعنوان مثال ، وقتي يک محصول براي کار تحت تنشهاي مورد نياز به خوبي طراحي شده ولي تلرانس ها در آن بخوبي رعايرت نشده باشد ، احتمالا آن کالا بزودی از بین خواهد رفت .

 

کنترل کيفيت:

به مجموعه اي از فعاليتها گفته مي شود که در طي آن توليد ارزيابي و خطاهاي توليد تشخيص داده شده و رفع ميگردد.کنترل کيفيت علاوه بر پيداکردن خطاهاي توليد محصول و خدمت ، به رفع و تصحيح سيستم توليد با استفاده از اصل بازخور ميپردازد تا در اين راستا اشتباهات و خطا ها رفع گردد و کاهش  پيدا کند .

دراينجا مي توان فرق بازرسي و کنترل  کيفيت را اينگونه بيان کرد که در کنترل کيفيت تمرکز بر روي نحوه توليد و عمليات توليد و محصول و خدمت نهايي است و بازخور نتايج نهايي حاصل از رد يا قبول  توليد در تصحيح و توسعه توليد تاثير مي گذارد . ولي در بازرسي تمرکز و توجه فقط بر روي رد يا قبول توليد نهايي است.در کنترل کيفيت سعي ميشود کيفيت بهبود پيدا کند و به ويژگيهاي استاندارد دست يابد ولي در بازرسي فقط توليد نهايي براي رد و يا قبول بررسي ميشود و پديده ديگري مهم نيست.

 

تضمین کیفیت:

 

بهترين شيوه تعريف تضمين کيفيت بررسي آن در کنار فرآیند کنترل کيفيت مي باشد . اغلب اوقات در صنعت ، دو واژه تضمين کيفيت و کنترل کيفيت بعنوان مترادف يكديگر استفاده مي شوند . کلمه کنترل در لغت نامه ها  بعنوان توانايي تنظيم کردن ، هدايت کردن يا حكم فرما شدن تعريف شده و کلمه تضمين بعنوان عمل اطمينان دادن يا مطمئن شدن تعريف شده است . کلمه کنترل یک نقش فعال را بازی می کند . کنترل باید عملکردی صحیح و مثبت باشد . کلمه تضمین نشانگر اطمینان است به زبانی دیگر یک رفتار با گرایش است . در مورد تضمین کیفیت باید گفت که نقش اطمینان بر عملکرد مثبت کنترل کیفیت محصول را بازی می کند .

بنابراین در مجموع می توان گفت ، تضمین کیفیت که مسیر تولید محصول را با نگرشی کیفی تحت نظر داشته و با تولید و کنترل مستندات هر مرحله می تواند این اطمینان را برای استفاده کنندگان از محصولات و افراد ناظر بدهد که محصول تولید شده از کیفیت لازم برخوردار بوده و به سمت بهتر شدن نیز در حال حرکت است .

 

تضمین کیفیت

 

تضمين کيفيت براساس تعريف استاندارد  2048ISO  به شرح زير مي باشد :

 

مجموعه اقدامات برنامه ريزي شده و سيستماتيک ضروري براي فراهم آوردن اطمينان کافي از اينكه يک فرآورده يا خدمت خواسته هاي کيفيتي معيني را برآورده مي سازد .

به عبارت ديگر تضمين کيفيت همراه سازي همه فعاليتها و وظايف يک سازمان است به قسمتي که هيچيک تابع ديگري نبوده و هر يک به شكل سيستماتيک برنامه ريزي ، کنترل  و اجرا شود .

 

براي اطمينان از کيفيت يک محصول  قبل از هر چيز بايستي تمامي نيازمنديها براي معرفي کلي آن ارائه شود ، به عبارت ديگر نيازمنديهاي مشتري بايستي با جزئيات کامل و وضوح کافي بيان شوند و هيچ شبه اي در مورد آنها وجود نداشته باشد . جمع آوري کليه اطلاعات ، برنامه ريزي تمام فعاليتها و تشريح دقيق دستورالعملها همگي بايستي قبل از شروع هر فعاليتي انجام گيرد . پس از آن بايستي کنترل مناسب براي اين فعاليتها گرفته شوند .

 

وظایف تضمین کیفیت در یك فرایند سیستمی :

 

  • وظيفه تضمين کيفيت اين است که از اشتباهات در توليد محصول و خدمات پيشگيري نمايد.
  • تضمين کيفيت براي توسعه و گسترش و سازماندهي وضعيت فرآيند در نظر گرفته شده تا فرآيند با بهترين کيفيت عمل کند.
  • تضمين کيفيت وابسته به فرآيند است.
  • تضمين کيفيت براي تمام چرخه عمر است.
  • تضمين کيفيت اطمينان حاصل مي کند که کار درست به درستي انجام مي پذيرد.
  • تضمين کيفيت يک فرآيند و جريان پيشگيري کننده است.

 

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandYp3UG

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی