نمایندگان فروش

نمایندگی شرکت سیمند کابل : همکاری نمایندگان عرضه محصولات به عنوان یکی از راه های متداول و معمول برای توزیع فرآورده های تولیدی شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس از ابتدای فعالیت شرکت در دستور کار قرار داشته است .

استفاده از بنگاه های عرضه محصول که در این زمینه خوشنام و دارای سوابق عملکردی مناسب و کافی باشند جزء تصمیمات راهبردی شرکت بوده است .

وجود نمایندگان فروش به جهت تشریح و معرفی ابعاد کیفی محصول و همچنین تحویل به موقع و سریع محصول درخواستی مصرف کننده نهایی کاملا” اثربخش می باشد .

نمایندگی شرکت سیمند کابل

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simand367m3

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!