مراسم افتتاحیه ساختمان سیمند کابل

مراسم افتتاحیه ساختمان سیمند کابل مراسم افتتاحیه ساختمان سیمند کابل بعنوان نخستین مرکز پژوهشی ، آموزشی و تخصصی صنعت سیم و کابل کشور . .   https://download.simandcable.com/Videos/bazdid/eftetah.mp4