کاربرد کابل های انعطاف پذیر با هادی افشان

کاربرد کابل های انعطاف پذیر با هادی افشان کاربرد کابل های انعطاف پذیر با هادی افشان این نوع کابل ها که کابل های انعطاف پذیر ویا کابل های افشان نامیده می شوند و هادی به کار رفته در آنها از نوع هادی افشان ( کلاس 5 ) می باشد برای استفاده در وسایل با تنش […]