کابل کواکسیال

کابل های کواکسیال   یکی از مهمترین بسترهای انتقال سیگنال و داده در پروژ های شبکه مخابراتی و محیط های دیگر، کابل کواکسیال   ” Coaxial Cable  ” و یا کابل هم محور می باشد. این نوع کابل ها از سال 1936 برای انتقال داده های مختلف به کار گرفته شده اند. در این نوع کابل ها […]

کابل های کواکسیال و RG

کابل های کواکسیال و RG کابل های کواکسیال کاربرد کابل های کواکسیال و RG این کابل ها برای انتقال فرکانس صوتی خصوصا” گیرنده ها و فرستنده ها ، کامپیوتر و ارتباطات رادیو و تلویزیونی مناسبند .   ساختار کابل های کواکسیال و RG هادی : مس آنیل شده تک مفتولی یا تابیده شده منظم ، ساده یا […]