کابل های نیمه افشان سکتور – قطاعی

کابل های نیمه افشان سکتور ( قطاعی ) کابل های نیمه افشان سکتور سیمند کابل با هدف پاسخ گویی به نیازهای مشتریان بومی و بین المللی گستره وسیعی از محصولات را تولید و در بازارهای هدف داخلی و صادراتی عرضه   می نماید . کابل های قدرت چند رشته با هادی نیمه افشان سکتور ( قطاعی […]