کابل افشان 2 در 0/75

کابل افشان 2 در 0/75 و ویژگی های عملکردی کابل افشان 2 در 0/75 کابلی دو هسته ای است که از دو هادی افشان تشکیل شده است. هادی های افشان در این کابل، دارای سطح مقطع 0/75 میلی متر مربع و روکش رنگی می باشند. روکش بیرونی کابل نیز از جنس پی وی سی است که […]