پیشنهادات بخش خصوصی در حوزه انرژی

پیشنهادات بخش خصوصی در حوزه انرژی برای لایحه بودجه سال 1401 پیشنهادات بخش خصوصی در حوزه انرژی  : در ابتدای این جلسه مجید صامتی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه تامین هزینه‌های دولت از محل دریافت مالیات، امری اجتناب ناپذیر است گفت: با این وجود توجه به نقطه بهینه دریافت مالیات ضروری […]