ماشین گرام

ماشین گرام در سال ۱۸۷۱ میلادی (۱۲۵۰ هجری شمسی ) ماشین گرام اختراع شد. این اختراع گامی اساسی در راه ایجاد صنعت برق تجاری بود. زیرا پس از آن تبدیل انرژی مکانیکی (و هرنوع انرژی دیگری که بتوان از آن کار مکانیکی بدست آورد) به انرژی برقی ممکن گردید.  ماشین گرام ، حلقهء گرام ، […]