قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل لیست قیمت سیم و کابل سیمند کابل نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) نوع بسته بندی نوع محصول سایز قیمت (ریال) حلقه سیم افشان ۱ × ۰.۵ ۱۲۶۵۴۸۱ حلقه کابل افشان ۲ × ۰.۵ ۳۸۱۱۷۲۲ حلقه سیم افشان ۱ × ۰.۷۵ ۱۶۷۵۱۷۱ حلقه کابل افشان ۲ × ۰.۷۵ ۴۶۱۲۲۷۴ […]