اتصال شبکه برق ایران و قطر در دستور کار رئیس‌جمهور

اتصال شبکه برق ایران و قطر در دستور کار رئیس‌جمهور روز‌های آینده رئیس جمهور در راستای توسعه دیپلماسی و توسعه روابط با اولویت کشور‌های همسایه به قطر سفر می‌کند، با توجه به موقعیت و ظرفیت همسایه جنوبی کشور در حوزه انرژی، توجه به پروژه‌های مشترک در این حوزه می‌تواند از دستور کار‌های اصلی این سفر […]