لامپی که ۱۱۸ سال روشن است!

لامپی که ۱۱۸ سال بی وقفه روشن مانده است! لامپ‌های رشته‌ای به دلایل متفاوتی ممکن است زودتر از عمر واقعی خود بسوزند: تکان خوردن، بروز نوسان در برق، وجود ناخالصی در فلز به کار رفته برای فیلامان، وجود ناخالصی در گاز داخل لامپ و … اما حتی اگر تمام موارد فوق رعایت شوند نیز باز […]