سیم افشان ۱ در ۱۲۰

سیم افشان ۱ در ۱۲۰ کاربرد سیم افشان  ۱۲۰×۱   سیم افشان ۱ در ۱۲۰ برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنایی ، درمحیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است . شماره تماس بخش فروش  ۳۳۹۰۲۶۳۴ – ۰۲۱ –  ۳۳۹۵۴۷۸۹ – ۰۲۱ جهت مشاهده اطلاعات کامل و تخصصصی این محصول […]