سیم افشان 1 در 1/5 

سیم افشان 1 در 1/5 اگر بخواهیم به بررسی انواع مختلف سیم افشان بپردازیم، گزینه‌های بسیار زیادی وجود دارند. هر کدام از این سیم‌ها از مواد مختلفی تولید می‌شوند. در واقع همین مواد می‌توانند بر روی کیفیت سیم‌ و کابل تاثیر خود را بگذارند. از مدل‌های مختلف سیم‌های افشان می‌توانیم به سیم افشان 1 در […]