کابل افشان 5 در 2.5

کابل افشان 5 در 2.5 کابل افشان 5 در 2.5 یک نوع کابل انعطاف پذیر می باشد که کاربرد های گسترده و وسیعی دارد. این کابل امروزه در لیست کابل های برق پر مصرف قرار می گیرد که کاربردهای مختلفی در صنایع پیدا کرده است. این کابل افشان در کنار ویژگی انعطاف پذیری، می تواند […]