کابل افشان 3 در 0/75

کابل افشان 3 در 0/75 و کاربرد و مشخصات آن کابل افشان 3 در 0/75، کابل سه هسته ای انعطاف پذیر است که دارای سطح مقطع 0.75 میلی متر مربع می باشد. سه هسته موجود در این کابل، هادی هایی افشان با رشته های مسی به هم تابیده شده هستند و ولتاژ نامی در این […]