بررسی سیم افشان 1 در 25

بررسی سیم افشان 1 در 25 و کاربردهای آن سیم افشان 1 در 25 نوعی کابل سنگین است که در دسته بندی NYMHY کابل ها قرار می‌گیرد. این نوع کابل از نوع افشان تولید می‌شود. جنس هادی به کار رفته در این نوع سیم از نوع مسی کلاس ۵ است. روی هادی در این نوع […]