آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل

آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس (سیمند کابل) دارنده گواهینامه تایید صلاحیت کشوری از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که با برخورداری از تجهیزات پیشرفته آزمون و نیروی انسانی متخصصی قادر به انجام تمامی آزمون‌های مربوط به محصولات سیم […]