دستگاه های کشش لغزشی و غیر لغزشی در صنعت سیم و کابل

فرآیند کشش مفتول را می توان به دوگروه زیر تقسیم نمود :

  • کشش فلزات مغناطیسی همچون فولاد
  • کشش فلزات غیر مغناطیسی مانند مس و آلومینیوم

بر این اساس ماشین های کشش مفتول را از نقطه نظر عامل لغزش به دو دسته عمده زیر تقسیم می کنند :

  • دستگاه های کشش لغزشی
  • دستگاه های کشش غیر لغزشی

 

دستگاه های کشش غیر لغزشی

در این نوع از دستگاه های کشش ، لغزش بین فلکه کشش ( طبلک ) و مفتول پیچیده شده بر روی آن وجود ندارد . این نوع از دستگاه ها ذخیره ای نیز نامیده می شوند .

در این سیستم مفتول روی فلکه کششی لغزش نمی کند البته بایستی توجه داشت که به جهت راندن مفتول به سمت بالای طبلک ، لغزش عمودی بین سطح فلکه و مفتول اجتناب ناپذیر است .

در این گروه از ماشین آلات ، مفتول اضافی ناشی از هرگونه عدم هماهنگی در فرآیند کشش بر روی یک و یا یک گروه از طبلک ها ذخیره می گردد . هر طبلک و یا گروه طبلک ها را می توان را می توان برای استفاده از مفتول ذخیره شده بر روی آن کاهش سرعت داده و یا حتی متوقف نمود .

در ماشین کشش ذخیره ای هر طبلک توسط یک موتور جریان مستقیم به حرکت درآمده و نیازی به توقف دوره ای آنها نیست چون وقتی که یک طبلک بیش از حد پر می شود سرعت آن کاهش یافته و بتدریج مفتول ذخیره شده بر روی آن برداشته  می شود .

در کشش های غیر لغزشی به علت عدم سرخوردن مفتول بر روی فلکه کششی ، سطح مفتول دارای کیفیت فوق العاده می باشد . این نوع از دستگاه های کشش در صنایع مفتول فولادی کاربرد گسترده ای دارد لیکن استفاده از آنها در مفتول های غیر مغناطیسی بسیار محدود شده است .

نوع دیگر این نوع از دستگاه های کشش ، نوع غیر ذخیره ای می باشد که در آن هر فلکه کششی حاوی یک رقاصک بوده که توسط یک موتور جریان مستقیم دوران فلکه ها را کنترل می نماید . از این نوع ماشین برای کشیدن مفتول فولادی در قطرهای کم و یا در موارد خیلی خاص و برای داشتن سطح مفتول با کیفیت عالی در فلزات غیر مغناطیسی ( مانند مس ) استفاده می گردد .

دستگاه های کشش لغزشی

دستگاه های کشش لغزشی

در این نوع از ماشین های کشش لغزشی ، فلکه های ماقبل همواره اندکی بیش از نیاز فلکه بعدی خود مفتول تامین می نماید زیرا عملا” غیر ممکن است بتوان آرایش سری حدیده ها را در کشش به گونه ای ترتیب داد که ازدیاد طول اعمال شده به مفتول دقیقا” متناسب با افزایش سرعت محیطی فلکه های کشش باشد .

در یک پروسه کشیدن مفتول که حجم مفتول بلا تغییر است ، مفتول در هر مرحله باریک تر و طویل تر می گردد . لذا هر فلکه کششی ما بعد باید مفتول بیشتری از فلکه ماقبل خود جذب نماید . در صورتیکه سرعت خطی مفتول کمتر از سرعت محیطی فلکه کششی باشد می توان از هرگونه عدم یکنواختی در پروسه کشیدن مفتول اجتناب نمود در نتیجه مفتول بر روی فلکه لغزش می نماید .

وجود لغزش گرچه باعث تداوم عمل نازک کردن مفتول می شود لیکن بایستی در انتخاب سری حدیده ها دقت کافی به کار بست تا قطر آنها به گونه ای برگزیده شود که همواره افزایش طول هادی در هر مرحله از افزایش سرعت محیطی فلکه ها درصد محدودی بیشتر باشد .

 

وجود لغزش در دستگاه های کشش منجر به عیوب زیر می گردد :

  • کاهش کیفیت سطح مفتول خروجی
  • افزایش تلفات – لغزش در حدود 5 تا 10 درصد توان موتور دستگاه کشش را تلف می کند .
  • افزایش میزان سایش فلکه کششی و ایجاد شیار و ناهمواری بر روی آن
  • ایجاد حرارت بیشتر بر روی مفتول و احتمال سوختن روغن کشش
  • افزایش میزان سرو صدا

عوامل نامساعد فوق محدود کننده لغزش تلقی می شوند . البته از نقطه نظر دیگر هر قدر لغزش کم باشد امکان وقوع پدیده لغزش منفی ناشی از سایش نامتناسب حدیده ها محتمل تر می گردد که در نهایت به پارگی مفتول منجر می شود .

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandUQgt0

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!