کنترل کیفیت در سیم و کابل

کنترل کیفیت در سیم و کابل

 

 

سازمانهای امروزی علی الخصوص شرکت های تولیدی  بدون داشتن تفکری سیستمی  حتی با دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت عملا قادر به کنترل و حفظ کیفیت مطلوب نخواهند بود . اولویت بندی در تصمیم گیری جهت رفع عیوب منجر به افت کیفی محصولات در حین تولید می تواند تأثیر قابل توجهی بر رسیدن به رضایت مشتریان و ارزش افزوده سهامداران ایفا کند .

کنترل کیفیت در سیم و کابل

کنترل کیفیت در سیم و کابل

نقش و اهمیت معیارها ، دستورالعمل ها و استانداردها در بهبود کیفیت محصول نهایی در هر صنعتی خصوصا” صنایع مرتبط با انتقال انرژی از جمله تولید سیم و کابل به دلایل زیر اجتناب ناپذیر است :

 • ایجاد وحدت رویه در امور
 • ساده نمودن و ایجاد نظم در نحوه ی انجام کارها
 • امکان کنترل و نظارت برای اطمینان از انجام درسن فعالیت ها و کیفیت نهایی محصول

با توجه به گستردگی دامنه فعالیت ها و همچنین تخصصی بودن آنها ، تهیه و تدوین معیارها ، دستورالعمل ها و استانداردها در هر صنعتی به متخصصان آن صنعت می بایستی سپرده شود .

بصورت عام محصولات و یا خدماتی که انتظارات ما ( از جمله استفاده مطلوب و قیمت مناسب ) را برآورده کنند و یا بیش از حد انتظار ما باشند ، با کیفیت محسوب می شوند .

همچنین تعریف کیفیت در استانداردANSI/ASQC A3 – ۱۶۸۷  عبارت است از مجموع خصوصیات و ویژگی های یک محصول یا ارائه خدمت ، که به توانایی ارضاء نیازهای تعیین شده و یا بیان شده مربوط می شود . بی شک در تولید هر محصولی از جمله سیم و کابل نیازهای بیان شده  از طریق قراردادها مشخص می گردند .

کنترل کیفیت در حقیقت تکنیک ها و فعالیت هایی که  جهت حصول ، حفظ و بهبود کیفیت محصول به کار می رود . کنترل کیفیت در اغلب صنایع از جمله صنعت سیم و کابل  به مجموعه فعالیتها و روشهای زیر وابستگی دارد  :

 • مشخصات محصولی که می بایستی تولید گردد .
 • طراحی محصول یا ارائه خدمات به نحوی که مشخصات و الزامات مشتری را برآورده کند .
 • تولید محصول یا برقراری سیستم خدماتی به طوری که کاملاً منطبق با مشخصات باشد .
 • بازرسی به منظور اطمینان از انطباق محصول ساخته شده یا خدمات ارائه شده با مشخصات تدوین شده .

کیفیت صرفاً بر عهده یک شخص یا بخش نیست ، بلکه به همه افراد مربوط می شود . مسؤلیت در مقابل کیفیت شامل کارگر خط تولید ، مأمور خرید و حتی مدیر شرکت می شود .

در کیفیت یک محصول تولید عوامل بسیاری موثر می باشند که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • کیفیت مواد اولیه
 • نیروی انسانی
 • دستگاه های مورد استفاده در تولید
 • روش تولید
 • مصرف کننده

کیفیت نهایی محصولات تولیدشده از جمله سیم و کابل به صورت مستقیم به کیفیت مواد اولیه و مواد کمکی مورد استفاده در فرآیند تولید بستگی دارد . با استفاده از مفتولی مس و گرانول پی وی سی نا مرغوب نمی توان کابل با کیفیت تولید کرد . همچنین اگر روغن کشش مصرفی دارای ویژگیهای مطلوب در میزان PH   یا در صد چربی نباشد ،  قطعاً کیفیت مفتول خروجی از دستگاه های کشش مفتول نا مطلوب خواهد بود .

نیروی انسانی بدلیل اینکه به صورت مستقیم در نحوه عملکرد تجهیزات تولیدی و استفاده از مواد اولیه موثر است نیز تاثیر بسزایی در کیفیت محصولات خواهد داشت . به عنوان مثال در صورت تنظیم نامناسب پروفیل دمایی تجهیزی همچون اکسترودر نمیتوان انتظار کیفیت خروجی مناسب پلیمر را داشت .

ماشین آلات نیزدر کیفیت محصولات سیم و کابل دخالت دارند . به عنوان مثال در دستگاههای کشش مفتول همچون راد اگر آنیلر دچار اشکال شود ، در صد ازدیاد طول که یکی از معیارهای کیفی مفتول مس است از حدود تعیین شده منحرف خواهد شد . همچنین اگر دستگاه اکسترودری به کار بگیریم که دارای تجهیزات جانبی تنظیم کننده مثل قطر سنج ، ضخامت سنج و اسپارک تستر است ؛ پارامترهای سیم و کابل تولیدی مطلوب تر خواهد بود .

عامل تعیین کننده و تاثیر گذار دیگر در کیفیت محصولات تولیدی صنعت سیم و کابل ، مصرف کننده است . مصرف کننده و میزان رضایت ایشان از محصولات تولیدی به قدری مهم است که در بسیاری از استانداردها درجه کیفیت محصول را برابر درجه رضایت مشتری تعریف کرده اند .

کسب نظرات مشتری و استفاده از آن در بهبود کیفیت محصول جزء اصول اولیه و سر منشأ ارتقاء سطح کیفی است .

اولین گام در کنترل کیفیت محصول ، محاسبه تغییرات ذاتی در هر مرحله از فرآیند تولید است . برای این منظور اندازه گیری های لازم بر اساس طرح های کیفی و تولیدی  از پیش تعیین شده انجام و ثبت می شوند . سپس این داده های اولیه تجزیه و تحلیل شده و برای محاسبه تغییرات ذاتی فرایند تولید به کار میروند .

در تعریف عام هر فرآیند کنترلی از جمله کنترل کیفیت سیم و کابل دارای مراحل زیر است :

 • بر قراری استاندارد که بر اساس آن عملکردها ارزیابی می شوند .
 • اندازه گیری که از طریق آن مشخصه های کیفی برای مقایسه با استانداردها ، اندازه گیری و ثبت می شوند .
 • تجزیه و تحلیل انحرافات و مغایرت ها که پس از اندازه گیری مشخصه ها و مقایسه آنها با استانداردهای مربوطه ، مغایرت ها کشف و بررسی می شوند .
 • طراحی و انجام اقدامات اصلاحی که در این روش پس از یافتن مغایرت ها ، علل بروز اختلاف ( اشکال در طرح ، اشکال در اجرا و یا اشکال در اثر تغییر شرایط محیطی ) را یافته و بر اساس آن اقدامات اصلاحی لازم صورت می گیرد .
کنترل کیفیت در سیم و کابل

کنترل کیفیت در سیم و کابل

کنترل کیفیت در سیم و کابل

سازمانهای امروزی علی الخصوص شرکت های تولیدی  بدون داشتن تفکری سیستمی  حتی با دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت عملا قادر به کنترل و حفظ کیفیت مطلوب نخواهند بود . اولویت بندی در تصمیم گیری جهت رفع عیوب منجر به افت کیفی محصولات در حین تولید می تواند تأثیر قابل توجهی بر رسیدن به رضایت مشتریان و ارزش افزوده سهامداران ایفا کند .

نقش و اهمیت معیارها ، دستورالعمل ها و استانداردها در بهبود کیفیت محصول نهایی در هر صنعتی خصوصا” صنایع مرتبط با انتقال انرژی از جمله تولید سیم و کابل به دلایل زیر اجتناب ناپذیر است :

 • ایجاد وحدت رویه در امور
 • ساده نمودن و ایجاد نظم در نحوه ی انجام کارها
 • امکان کنترل و نظارت برای اطمینان از انجام درسن فعالیت ها و کیفیت نهایی محصول

با توجه به گستردگی دامنه فعالیت ها و همچنین تخصصی بودن آنها ، تهیه و تدوین معیارها ، دستورالعمل ها و استانداردها در هر صنعتی به متخصصان آن صنعت می بایستی سپرده شود .

بصورت عام محصولات و یا خدماتی که انتظارات ما ( از جمله استفاده مطلوب و قیمت مناسب ) را برآورده کنند و یا بیش از حد انتظار ما باشند ، با کیفیت محسوب می شوند .

همچنین تعریف کیفیت در استانداردANSI/ASQC A3 – ۱۶۸۷  عبارت است از مجموع خصوصیات و ویژگی های یک محصول یا ارائه خدمت ، که به توانایی ارضاء نیازهای تعیین شده و یا بیان شده مربوط می شود . بی شک در تولید هر محصولی از جمله سیم و کابل نیازهای بیان شده  از طریق قراردادها مشخص می گردند .

کنترل کیفیت در حقیقت تکنیک ها و فعالیت هایی که  جهت حصول ، حفظ و بهبود کیفیت محصول به کار می رود . کنترل کیفیت در اغلب صنایع از جمله صنعت سیم و کابل  به مجموعه فعالیتها و روشهای زیر وابستگی دارد  :

 • مشخصات محصولی که می بایستی تولید گردد .
 • طراحی محصول یا ارائه خدمات به نحوی که مشخصات و الزامات مشتری را برآورده کند .
 • تولید محصول یا برقراری سیستم خدماتی به طوری که کاملاً منطبق با مشخصات باشد .
 • بازرسی به منظور اطمینان از انطباق محصول ساخته شده یا خدمات ارائه شده با مشخصات تدوین شده .

کیفیت صرفاً بر عهده یک شخص یا بخش نیست ، بلکه به همه افراد مربوط می شود . مسؤلیت در مقابل کیفیت شامل کارگر خط تولید ، مأمور خرید و حتی مدیر شرکت می شود .

در کیفیت یک محصول تولید عوامل بسیاری موثر می باشند که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • کیفیت مواد اولیه
 • نیروی انسانی
 • دستگاه های مورد استفاده در تولید
 • روش تولید
 • مصرف کننده

کیفیت نهایی محصولات تولیدشده از جمله سیم و کابل به صورت مستقیم به کیفیت مواد اولیه و مواد کمکی مورد استفاده در فرآیند تولید بستگی دارد . با استفاده از مفتولی مس و گرانول         پی وی سی نا مرغوب نمی توان کابل با کیفیت تولید کرد . همچنین اگر روغن کشش مصرفی دارای ویژگیهای مطلوب در میزان PH   یا در صد چربی نباشد ،  قطعاً کیفیت مفتول خروجی از دستگاه های کشش مفتول نا مطلوب خواهد بود .

نیروی انسانی بدلیل اینکه به صورت مستقیم در نحوه عملکرد تجهیزات تولیدی و استفاده از مواد اولیه موثر است نیز تاثیر بسزایی در کیفیت محصولات خواهد داشت . به عنوان مثال در صورت تنظیم نامناسب پروفیل دمایی تجهیزی همچون اکسترودر نمیتوان انتظار کیفیت خروجی مناسب پلیمر را داشت .

ماشین آلات نیزدر کیفیت محصولات سیم و کابل دخالت دارند . به عنوان مثال در دستگاههای کشش مفتول همچون راد اگر آنیلر دچار اشکال شود ، در صد ازدیاد طول که یکی از معیارهای کیفی مفتول مس است از حدود تعیین شده منحرف خواهد شد . همچنین اگر دستگاه اکسترودری به کار بگیریم که دارای تجهیزات جانبی تنظیم کننده مثل قطر سنج ، ضخامت سنج و اسپارک تستر است ؛ پارامترهای سیم و کابل تولیدی مطلوب تر خواهد بود .

عامل تعیین کننده و تاثیر گذار دیگر در کیفیت محصولات تولیدی صنعت سیم و کابل ، مصرف کننده است . مصرف کننده و میزان رضایت ایشان از محصولات تولیدی به قدری مهم است که در بسیاری از استانداردها درجه کیفیت محصول را برابر درجه رضایت مشتری تعریف کرده اند .

کسب نظرات مشتری و استفاده از آن در بهبود کیفیت محصول جزء اصول اولیه و سر منشأ ارتقاء سطح کیفی است .

اولین گام در کنترل کیفیت محصول ، محاسبه تغییرات ذاتی در هر مرحله از فرآیند تولید است . برای این منظور اندازه گیری های لازم بر اساس طرح های کیفی و تولیدی  از پیش تعیین شده انجام و ثبت می شوند . سپس این داده های اولیه تجزیه و تحلیل شده و برای محاسبه تغییرات ذاتی فرایند تولید به کار میروند .

در تعریف عام هر فرآیند کنترلی از جمله کنترل کیفیت سیم و کابل دارای مراحل زیر است :

 • بر قراری استاندارد که بر اساس آن عملکردها ارزیابی می شوند .
 • اندازه گیری که از طریق آن مشخصه های کیفی برای مقایسه با استانداردها ، اندازه گیری و ثبت می شوند .
 • تجزیه و تحلیل انحرافات و مغایرت ها که پس از اندازه گیری مشخصه ها و مقایسه آنها با استانداردهای مربوطه ، مغایرت ها کشف و بررسی می شوند .
 • طراحی و انجام اقدامات اصلاحی که در این روش پس از یافتن مغایرت ها ، علل بروز اختلاف ( اشکال در طرح ، اشکال در اجرا و یا اشکال در اثر تغییر شرایط محیطی ) را یافته و بر اساس آن اقدامات اصلاحی لازم صورت می گیرد .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandQCDaK

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی