پلی آمیدها

پلی آمیدها به پلیمرهایی با وزن ملکولی زیاد اطلاق می گردد که در زنجیر اصلی آنها گروه آمیدی وجود دارد و این گروه به عنوان جزء اصلی زنجیر پلیمر به شمار می آید .

گروه آمیدی به شدت به یکدیگر می چسبند و استحکام زیاد را تضمین می کنند . گروه های آمیدی که در اثر کشش به شکل تقریبا” خطی در آمده اند ، پیوندهای هیدروژنی قوی با یکدیگر برقرار می کنند که استحکام زیادی دارند .

پلی آمیدها با توجه به مونومرهای سازنده آنها به دو گروه دسته بندی می گردند . پلی آمیدهایی که از تراکم دی آمین و دی اسیدهای دوعاملی به وجود می آیند ، پلی آمیدهای نوع AABB ( A نشان دهنده گروه آمینی و B نشان دهنده گروه اسیدی ) نامیده می شوند . پلی آمیدها به روش پلیمر شدن افزایشی نیز تهیه می شوند ، این روش برای تهیه برخی پلی آمیدهای نوع AB به کار می رود که مونومرهای آنها لاکتام حلقوی مانند کاپرولاکتام یا پیرولیدینون است .

پلی آمیدهای خطی ، محصولات تراکمی مونومرهای دوعاملی هستند . فرمول عمومی پلی آمیدهای خطی به شکل زیر است :

پلی آمیدها

بخش هیدروکربنی بین گروه های آمیدی ممکن است ، در برگیرنده هیدروکربن های تراکمی شاخه دار یا خطی ، حلقه های آروماتیک یا حلقوی آلیفاتیک باشد که می توانند شامل ناجور اتم هایی نظیر اکسیژن ، گوگرد و نیتروژن نیز باشند . بخش هیدروکربنی مورد استفاده در زنجیر ، روی انعطاف پذیری زنجیر و نظم ساختاری آن اثر می گذارد که برای تشکیل فاز بلوری عامل مهمی به شمار می رود .

پلی آمیدهای آروماتیک به پلیمرهایی اطلاق می گردد که در آنها یک پیوند آمیدی بین دو حلقه آروماتیک قرار می گیرد . این پلیمرها از واکنش دی آمین های آروماتیک با دی اسیدهای آروماتیک در حلالی آمیدی تهیه می شوند .

از این پلیمرها ، الیافی با مقاومت گرمایی خوب و استحکام کششی و مدول زیاد تهیه می شوند . به دلیل خواص فیزیکی غیر عادی پلی آمیدهای آروماتیک ، در سال 1974 نام عمومی آرامید بر آنها اطلاق شد . بر طبق تعریف ، آرامید الیاف سنتزی تهیه شده از پلی آمید با زنجیر طولانی است که در آن حداقل 85 درصد پیوندهای آمیدی به صورت مستقیم به دو حلقه آروماتیک متصل هستند .

در آرامیدهای تجاری 100 درصد پیوندهای آمیدی به حلقه های آروماتیک متصل اند . با به وجود آمدن واژه جدید آرامید ، به الیاف سنتزی تهیه شده از پلی آمید با زنجیر طولانی که در آن کمتر از 85 درصد پیوندهای آمیدی به طور مستقیم به حلقه آروماتیک متصل هستند ، نایلون گفته شد.

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandZvGYf

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!