ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل

ولتاژ اسمی

ولتاژ اسمی سیم یا کابل ولتاژ مرجعی است که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون های الکتریکی سیم و کابل بر اساس آن انجام می گردد .

بر اساس استاندارد DIN VDE 0289 و IEC 183 ، ولتاژ کابل بصورت U₀/U بیان می گردد که مطا بق تعریف :
U₀ مقدار موثر ولتاژ ( r.m.s ) بین هر رشته و زمین ( پوشش فلزی کابل و یا هر پوشش دیگر یا سیم ارت ) می باشد .

U مقدار موثر ولتاژ ( r.m.s ) بین هر دو فاز هادی های یک کابل چند رشته ای و یا سیستمی از کابل های تک رشته می باشد ، برای سیستم سه فاز U= √3U₀ می باشد .

Um بیشترین مقدار ولتاژ ” بالاترین ولتاژ شبکه ” است که عموما” داخل پرانتز نمایش داده می شود .

از آنجایی که عایق کابل های پلاستیکی با ولتاژ نامی Kv 1 / 6/0 = U₀/U و تمامی کابل های با میدان شعاعی ( کابل های تک رشته ) برای ولتاژ U₀اندازه گیری می شوند لذا این نوع از کابل ها برای نصب در شرایط زیر مناسب می باشند :

– در سیستم های تک فازی که هردو هادی آن دارای عایق باشد ، با ولتاژ نامی U₀ 2 = Um
– در سیستم های تک فازی که یکی از هادی های فاز به زمین متصل شده باشد ، U₀ = Um

ولتاژ کار

ولتاژ بین هادی ها و منبع ولتاژ و یا ولتاژ بین یک رشته و ارت تحت شرایط مشخص و در زمان تعیین شده می باشد

نکته :

– باید توجه داشت که در یک سیستم جریان متناوب ، ولتاژ اسمی سیم و یا کابل باید حداقل برابر با ولتاژ نامی سیستمی باشد که سیم و کابل برای کار در آن در نظر گرفته شده است .

– در یک سیستم جریان مستقیم ، ولتاژ نامی سیستم نباید بیش از 5/1 برابر ولتاژ اسمی سیم یا کابل باشد.

– ولتاژ یک سیستم ممکن است بطور دائم به میزان 10% از ولتاژ نامی آن بیشتر شود . چنانچه ولتاژ نسبی سیم یا کابل حداقل برابر با ولتاژ نامی سیستم باشد می توان سیم یا کابل را در ولتاژ کار حداقل 10% بالاتر از ولتاژ مجاز به کار برد .

– کابلی که ولتاژ نامی U₀/U آن 1 / 6/0 کیلو ولت است مجاز به استفاده در سیستم های جریان مستقیمی می باشد که در آنها حداکثر ولتاژ کار رشته به رشته یا رشته به ارت از 8/1کیلو ولت تجاوز نکند .

مشخصات کابل – ولتاژ اسمی

برای جریان متناوب تک فاز برای سیستم سه فاز  ولتاژ نامی U₀/U
یکی از هادی های فاز به زمین متصل شده هر دو رشته فاز عایق شده
( Kv ) ( Kv ) ( Kv ) ( Kv )
0/6 1/2 1 1/ 0/6
3/6 7/2 6 6/ 3/6
6 12 10 6/10
12 24 20 12/20
18 36 30 18/30

مشخصات کابل حداکثر ولتاژ کار مجاز

برای جریان متناوب تک فاز برای سیستم سه فاز  ولتاژ نامی  U₀/U
یکی از هادی های فاز به زمین متصل شده هر دو رشته فاز عایق شده
( Kv ) ( Kv ) ( Kv ) ( Kv )
0/7 1/4 1/2 1/ 0/6
4/1 8/3 7/2 6/ 3/6
7 14 12 6/10
14 28 24 12/20
21 42 36 18/30
ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل
ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل
ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل
ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simanduXE5Q

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 8 =