پوشش میانی و لایه های فلزی در کابل های قدرت

پوشش میانی و لایه های فلزی در کابل های قدرت

 

کابل های قدرت که بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۶۹ با ولتاژ نامی ۱- ۶/۰ کیلوولت تولید و عرضه می گردند بر اساس نوع مصرف و شرایط نصب واجد لایه های مختلف فلزی در ساختار خود می باشند . در این مقاله بصورت خلاصه به الزامات این لایه ها پرداخته ایم .

بر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۶۹ کابل های با ولتاژ نامی ۰.۶ / ۱ KV  می توانند یک لایه فلزی کلی داشته باشند که رشته های کابل را احاطه کرده باشد .

الف )   کابل های دارای یک لایه فلزی کلی ( بند ۸ استاندارد )

این کابل ها باید یک پوشش میانی بر روی رشته های تابیده داشته باشند . پوشش میانی و فیلر ها باید با بند ۷-۱ این استاندارد مطابقت داشته باشند .

اما نوارهای فلزی را می توان با حذف پوشش میانی ، مستقیماٌ روی رشته های تابیده به کار برد به دو شرط زیر :

– ضخامت نامی هر نوار از  ۳/۰ میلیمتر بیشتر نباشد .

– کابل ساخته شده نهایی در آزمون خمش ویژه ( بند ۱۸ – ۱۷ استاندارد فوق ) پذیرفته شود .

ب )  کابل های فاقد یک لایه فلزی کلی ( بند ۸ )

در این کابل ها پوشش میانی را می توان حذف کرد به دو شرط زیر :

– شکل بیرونی کابل عملاٌ گرد باقی بماند .

– هیچ گونه چسبندگی بین رشته ها و روکش رخ ندهد .

روکش نهایی می تواند به فضای بین رشته ها نفوذ کند ولی اگر روکش های گرما نرم روی رشته های گرد با سطح مقطع بیش از ۱۰ میلیمتر مربع به کار رود ، نمی تواند به فضای بین رشته ها نفوذ کند .

اما اگر روکش نهایی به کار رود ، لازم نیست ضخامتش با بند ۷- ۱- ۳ یا ۷- ۱- ۴ استاندارد فوق مطابقت کند .

لایه های فلزی زیر مشمول این استاندارد می شود :

– اسکرین فلزی ( بند ۹ استاندارد )

– هادی هم مرکز ( بند ۱۰ استاندارد )

– غلاف سربی ( بند ۱۱ استاندارد )

– زره فلزی ( بند ۱۲ استاندارد )

لایه ( لایه های ) فلزی باید شامل یک یا چند نوع از انواع فوق باشد و هر گاه روی کابل های تک رشته یا روی رشته های کابل چند رشته به کار رود باید از جنس غیر مغناطیسی باشد .

ساختار :

اسکرین فلزی زیر مشمول این استاندارد می شود :

– یک یا چند نوار

– بافت

– لایه سیمهای هم مرکز ( کنسانتریک )

– ترکیبی از سیمها و نوار ( نوارها )

– لایه ای به صورت روکش

– در حالت اسکرین کلی ، زرهی که با الزامات بند ۹-۲ استاندارد مطابقت نماید .

در انتخاب جنس اسکرین ، باید دقت شود تا در صورت احتمال خوردگی نه تنها ایمنی مکانیکی بلکه ایمنی الکتریکی تامین شود .

فاصله های بین اجزاء اسکرین باید با مقررات یا استانداردهای ملی مطابقت کند .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandXKbNn

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی