ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

 

هادی

هادیهای کابلهای ابزار دقیق میتوانند مطابق استاندارد HD 383 به صورت های زیر باشند :

نوع هادی : مس بدون اندود یا اندود شده

سطح مقطع هادی : 5/0 – 75/0 – 1- 5/1 -5/2

کلاس هادی :

 • کلاس 1 – تک مفتولی
 • کلاس 2 – تابیده منظم ( نیمه افشان )
 • کلاس 5 – انعطاف پذیر ( افشان )

در مورد هادیهای چند رشته حداکثر مقاومت هادی باید مطابق استاندارد HD 383  باشد ، و در مورد کابلهای نهایی چند زوجی ، چند تریپل و چند کواد حداکثر مقاومت استاندارد HD 383  میتواند به مقدار  2 درصد  افزایش یابد .

اتصالات هادیها باید بر اساس استاندارد EN 50288 – 1 باشد .

هیچگونه اتصالی در سیم تولید شده پس از آخرین عملیات کشش نباید ایجاد شود .

اتصالات در هر رشته از هادی تابیده داخلی باید به روش جوش سرد ، لحیم کاری یا جوش نقره با به کار گیری روغن لحیم غیر اسیدی باشد و به صورتی انجام شود که قطر هادی تابیده در موضع جوش افزایش نیابد .

هیچگونه جوش در هر رشته از هادی تابیده نباید در فاصله 0/3 متری جوش هر رشته دیگر در هادی قرار گیرد .

هادیهای تابیده منظم و هادیهای انعطاف پذیر باید از هادیهای تابیده دارای سطح مقطع گرد بدون قرارگیری عایق بین آنها به صورت استرند کردن هم مرکز یا بانچ کردن به هم تابیده شوند .

  هر گاه طول کابل نصب شده منجر به مقاومت زیاد در هادی شود ، میتوان از هادی با سایز بالاتر استفاده نمود .

عایق  

ماده عایقی باید از موارد زیر انتخاب شود . مواد عایقی باید به گونه ای به کار روند که با الزامات استاندارد EN 50288 – 1  منطبق باشد .

  PVC               EN 50290 – 2 – 21

EN 50290 – 2 – 23                       PE

EN 50290 – 2 – 25                          PP

EN 50290 – 2 – 26                  HFFR

EN 50290 – 2 – 29                    XLPE

جدول 1 – حداقل ضخامت عایق

سطح مقطع هادی

mm2

    حداقل ضخامت

mm

ولتاژ نامی
90 V 300 V 500 V
0.5 0.2 0.26 0.44
0.75 0.2 0.26 0.44
1.0 0.26 0.26 0.44
1.5 0.3 0.35 0.44
2.5 0.53

المانهای کابل ابزار دقیق   

المانهای کابل باید بر اساس بند 3-4 استاندارد EN 50288 – 1 باشد .

المانهای کابل شامل موارد زیر است :

 • یک سیم تکی عایق شده
 • یک زوج شامل دو هادی عایق شده که به هم تابیده شده اند و به عنوان سیمهای “ a ” و “ b ” شناخته می شوند .
 • یک تریپل شامل سه هادی عایق شده که به هم تابیده شده اند و به ترتیب قرار گیری در پیچش به عنوان سیمهای “ a ” و “ b ” و  “ c ” شناخته می شوند .
 • یک کواد شامل چهار هادی عایق شده که به هم تابیده شده اند و به ترتیب قرار گیری در پیچش به عنوان سیمهای “ a ” و “ c ” و “ b ”  و  “ d ” شناخته می شوند . سیمهای “ a ” و “ b ” زوج 1 و سیمهای  “ c ”  و  “ d ”زوج 2 را تشکیل می دهند .
 • طول تاب زوج ، تریپل یا کواد در مورد هادیهای با سطح مقطع کمتر یا مساوی 1/5 میلیمتر مربع نباید از 100 میلیمتر بیشتر شود و در مورد هادیهای با سطح مقطع 2/5 میلیمتر مربع نباید از 150 میلیمتر بیشتر شود .
 • 4 – 4 شناسایی المانهای کابل
 • بجز اینکه به گونه ای دیگر تعیین شده باشد مثلاً به صورت رشته ها یا نوارهای شماره گذاری شده ، در صورت لزوم کد گذاری برای شناسایی باید مشابه آنچه که در استاندارد IEC 60189 -2 یا استاندارد EN 60708 آمده است باشد . رنگها باید با الزامات بند 4 – 4 استاندارد EN 50288 – 1 مطابقت کند .
 • نوارهای بایندر رنگی یا شماره گذاری شده را میتوان روی المانهای اسکرین شده برای شناسایی به کار برد .
 • رنگبندی مطابق استاندارد IEC 60189-2

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

 

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق ویژگی هادی و عایق المان کابل های ابزار دقیق

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simanduV0NK

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل سیمند کابل - سیم و کابل - سیم و کابل مرغوب - سیم و کابل استاندارد - انواع سیم و کابل - بهترین نوع سیم و کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل - قروشنده سیم و کابل - سیم و کابل ارزان - سیم و کابل با کیفیت - سیم و کابل لاله زار - قیمت سیم و کابل - قیمت سیم و کابل سیمند کابل - سیم و کابل دست دوم - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل - عکس های سیم و کابل - تائیدیه سیم و کابل - تائیدیه های سیم و کابل سیمند کابل - عکس های کارخانه سیمند کابل - خبر های سیم و کابل - قیمت مس - قیمت مس سیم و کابل - مس آزاد سیم و کابل - نمایندگی سیم و کابل - نمایندگی سیمند کابل - پیگیری محصولات سیمند کابل - محصولات درون چاهی - قیمت سیم 1/5 - قسمت سیم 2/5 - قیمت سیم و کابل های ساختمانی - سیم یک - سیم 1×10 - سیم 1/5×1 - سیم 2/5×1 - سیم های متصل - انواع سیم و کابل - فروشنده سیم و کابل - خرید سیم و کابل سیمند کابل - بهترین نوع سیم و کابل در بازار - سیم سیما - سیم سیمکو - سیم و کابل ابهر

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی