کابل کانسانتریک چیست

 1. توصیف کابل کانسانتریک و اصطلاحات مربوط به آن

کابل کانسانتریک به شکل های گوناگونی در بازار موجود است. توضیحاتی که در این قسمت آورده شده اند، فقط برای ارائه دامنه استانداردهای یک شرکت هستند. از آنجا که اصطلاحات به کار گرفته در جاهای مختلف تا حدودی متفاوت هستند، ممکن است که توضیحات ارائه شده در حاشیه تصاویر و نقشه های ارائه شده از سوی یک شرکت با این توصیفات متفاوت باشند.

کانسانتریک تک فاز کابلی که دارای هسته تک فاز با مرکزیت خنثی است و از رشته ها یا نوارهای مسی تشکیل شده است.

کانسانتریک دوقلو – رساناهایی با هسته دو فازی و مرکزیت خنثی که از رشته ها یا نوارهای مسی تشکیل شده اند.

کانسانتریک سه فاز رساناهایی با هسته سه فازی و مرکزیت خنثی که از رشته ها یا نوارهای مسی تشکیل شده اند (نباید با کابل کانسانتریک سه قلو، کابل HV Calendar-Waters یا کابل HV Board of Trade اشتباه گرفته شود).

کانسانتریک سه قلو کابلی که شامل هسته مرکزی تک فاز، کانسانتریک تک فاز و مرکزیت خنثی است. لایه های کانسانتریک  از رشته ها یا نوارهای مسی شکل گرفته اند.

HV Board of Trade نوارهای مسی لخت که مستقیما زیر غلاف سربی قرار گرفته اند.

HV Calendar-Waters تسمه های کاغذی که زیر غلاف سربی قرار گرفته اند که زیر آن نوارهای مسی هستند که با استفاده از تسمه های کاغذی یا پارچه های پنبه ای به صورت جداگانه از یکدیگر عایق بندی شده اند.

 1. کلیات مربوط به کابل کانسانتریک

* کانسانتریک تک فاز / دوقلو – موقع برش دادن یک هسته کانسانتریک تک فاز، همیشه از حذف شدن تسمه های کاغذی کابلی که تصور می کنید تک فازی است، جلوگیری کنید. برخی از کابل های کانسانتریک دوقلو دارای رسانای فازی هستند که به صورت نیم دایره بوده و به وسیله تسمه های کاغذی در کنار یکدیگر باقی می مانند. این ها شبیه عایق های هسته تک فازی هستند و اگر با هم بریده شوند باعث نوعی اتصال کوتاه فاز به فاز می شوند.

* حتی اگر کابل جدا باشد، باز هم همیشه از تکنیک های به روز کار و PPE  استفاده کنید.

* اگر از کار خود مطمئن نیستید، آن را متوقف کرده و با سرپرست خود کمک بگیرید.

 1. حذف روکش، غلاف سربی، تسمه های کاغذی و مرکزی خنثی

پوشش و روکش را بردارید، کابل را روی زمین محکم کنید و مطابق با ماژول 1 و 2 غلاف سربی را بردارید.

دستکش ایمنی بپوشید و تسمه های کاغذی را یکی یکی بردارید تا به سیم ها و نوارهای کانسانتریک برسید. حالا این رساناها را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که جریان در آنها وجود ندارد.

اگر سیم ها/ نوارهای کانسنتریک دارای جریان بودند، به سراغ پاراگراف 8 بروید.

نواری را روی سیم ها / نوارها بچسبانید و همانطور که در عکس می بینید، با کمک رول های فنری کابل را در موقعیت خود محکم کنید. برای اینکه فنر محکم شود، پیچ را بچرخانید.

کابل کانسنتریک

با استفاده از یک گوه کوچک، سیم ها / نوارهای کابل کانسنتریک را بلند کنید و با استفاده از برش های جانبی، این رشته ها را برش دهید. مراقب باشید که به تسمه های کاغذی که در قسمت زیری قرار دارند، آسیب نرسانید. سیم ها / نوارهای کابل را به یک رسانا تبدیل کنید و از یک تکه نوار آن را به انتهای لایه بعدی تسمه های کاغذی وصل کنید.

کابل کانسنتریک

کابل ارت / خنثی و سیم ها / نوارهای اصلی کابل کانسانتریک را به متصل کننده توسعه یافته وصل کنید. مطابق با ماژول 6 اتصالات ارت را بر روی غلاف سربی قرار دهید و سپس با استفاده از سیم ارت 50 میلی متری، غلاف سربی را به اسلایدهای سرویس متصل کننده وصل کنید. باند و نوار خنثی موقت را حذف کنید.

کابل کانسنتریک

 1. جداسازی

در این مرحله اگر مشخص شود که کابلی که بر روی آن کار کرده اید، از نوع کابل کانسانتریک سه قلو است، باید آن را جدا کنید. کابل کانسانتریک تک فاز، دوقلو و سه فاز را می توان وقتی جریان در آنها وجود دارد به یک دیگر وصل کرد.

 1. حذف تسمه های کاغذی داخلی

از آنجا که اغلب اصطلاحات موجود در تصاویر و نقشه های شبکه ما اشتباه فهمیده می شوند، همیشه این احتمال وجود دارد که کابل کانسانتریک سه قلو به صورت غلط به صورت کابل کانسانتریک تک فازی، دو قلو یا سه فازی در نظر گرفته شود، به همین دلیل است که برای حذف لایه های تسمه های کاغذی داخلی باید از روش زیر استفاده کنید:

 1. تمام قسمت های خنثی و غلاف های کابل ارت و سربی را بپوشانید.
 2. با استفاده از یک چاقوی برش پلاستیکی، یکی یکی لایه های کاغذی را یکباره پاره کرده و باز کنید تا اینکه همه تسمه های کاغذی را بردارید.
 3. اگر سیم ها یا نوارهای مسی قابل مشاهده شدند، کار خودتان را متوقف کنید و کابل را ببرید.
 4. اتصال به فازهای کابل کانسنتریک تک فاز، دوقلو و سه فاز

به محض اینکه جدایی هسته کابل را به نمایش گذاشت، می توان آن را با استفاده از اتصالات مکانیکی به عنوان کابل PILC استاندارد وصل کرد (ماژول 6).

 1.  اتصال به فازهای کابل کانسانتریک سه قلو

موقعی که لایه کانسانتریک خارجی خنثی است.

پس از اینکه تست کردید که فاز کانسانتریک بدون جریان است، حالا می توانید سیم ها / نوارها را با استفاده از یک گوه کوچک بلند کرده و سپس به صورت برش هایی از کنار، برش داد. باید مراقب بود که هیچ آسیبی به عایق هسته در قسمت زیرین وارد نشود.

حالا رشته ها تبدیل به یک هسته می شوند، سپس آنها را با 6 لایه نوار غیر چسبی عایق بندی می کنید و با استفاده از یک متصل کننده گسترده و طولانی به یکدیگر وصل می کنید. فاز سرویس از طریق اسلاید سرویس وصل می شود.

کابل کانسنتریک

با عایق روی متصل کننده فاز را بپوشانید و استفاده از گره های کابل را ایمن کنید. حالا می توانید کابل را دوباره استفاده کنید و برش را بر روی آن دوباره امتحان کنید (ماژول 12).

پس از انجام آزمایش ها می توانید جعبه اتصالات خارجی را نصب کنید (ماژول 8).

کابل کانسنتریک

 1. اتصال به کابل کانسنتریک سه قلو

وقتی که لایه های خارجی کانسانتریک رساناهای فازی هستند.

وقتی که متوجه شدید که لایه خارجی کانسانتریک دارای جریان است، باید کابل را جدا کنید و تمام رساناهای ارت را بپوشانید. فاز کانسانتریک را می توان به وسیله یک گوه بلند کرد، در قسمت های جانبی برش داد ، آنها را تبدیل به یک هسته کرد و با 6 لایه نوار غیر چسبی عایق بندی کرد. درپوش های انتهایی را هم باید نصب کرد. حالا می توان لایه بعدی سیم ها / نوارها را نمایان کرد و به شکلی مشابه شکل داد. به همراه هادی های کانسانتریک که کاملا پوشیده و مجهز به درپوش های انتهایی هستند، هسته می تواند در معرض دسترسی قرار بگیرد. حالا می توان برای شناسایی رسانای خنثی، کابل را دوباره شارژ کرده و امتحان کرد.

کابل کانسنتریک

بعد از اینکه فاز خنثی را شناسایی کردید، قبل از هرگونه اتصالی، باید کابل را جدا کنید. بعد از آن است که اتصال خنثی شکل می گیرد (ماژول 6) و به غلاف سربی وصل می شود.

باید همه قسمت های فلزی کابل ارت خنثی را قبل از اینکه هر کدام از فازها نمایان شوند، دوباره پوشاند. اتصالات فازی را می توانید با استفاده از متصل کننده های طولانی و اسلایدهای سرویس ایجاد کنید. به محض اینکه این کارها و نیز عایق بندی انجام شد، می توانید پوشش های موقت را از روی کابل ارت / خنثی بردارید.

کابل کانسانتریک

قبل از اینکه جعبه بیرونی را نصب کنید (ماژول 8) باید کابل را دوباره تغذیه کنید تا آزمایش برش ممکن شود (ماژول 12)

کابل کانسانتریک

در صورتی که لایه داخلی کانسنتریک خنثی باشد، می توانید پیوندها را به روش پاراگراف 7 انجام دهید، اما باید همه اتصالات وقتی انجام شود که کابل دارای جریان جدا شده باشد.

 

کابل کانسانتریک کابل کانسانتریک 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandqARxF

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!