کابل های ویژه استفاده در صنعت تصفیه فاضلاب
کابل های جوشکاری با قوس الکتریکی
کابل گرد با بالابرها و اتصالات متحرک