کابل های نصب ثابت سبک

کابل های نصب ثابت سبک

کابل های نصب ثابت سبک

کاربرد کابل های نصب ثابت سبک 

این نوع کابل ها برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب است و می توان آن ها را در محیط های خشک ، آبدار و مرطوب و نیز مکان های بسته و باز و همچنین در آجرکاری و بتن به کار برد. به کار بردن این کابل ها در بتن فشرده و یا به طور مستقیم در زیر زمین مجاز نیست .

ساختار کابل های نصب ثابت سبک 

هادی 

مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) یا گروه 2 ( تابیده شده منظم ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .

عایق 

آمیزه PVC از نوع PVC/C.

نحوه قرار گیری رشته ها

رشته ها به هم تابیده می شوند .

روکش میانی 

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده روکش می شوند .

کابل های نصب ثابت سبک

روکش

آمیزه PVC از نوع PVC/ST4 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی یا طوسی است .

ولتاژ تست کابل های نصب ثابت سبک

آزمون ولتاژ در 2000 ولت

استاندارد مرجع کابل های نصب ثابت سبک 

60227 IEC 10 یا ISIRI(607)10 با ولتاژ نامی 500/300

 

 

 

کابل های نصب ثابت سبک

جدول کابل های نصب ثابت سبک 

 

 

تعداد و سطح مقطع هادی

 

 

 

mm2

 

گروه هادی

 

 

ضخامت عایق

 

 

 

mm

 

ضخامت روکش میانی

 

 

mm

 

ضخامت روکش

 

 

 

mm

میانگین قطر خارجی حداقل مقاومت علیقی در 70 درجه سانتیگراد

 

MΩ. km

حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد

 

Ω / km

 

وزن تقریبی

KG/KM

 

حد پایین

 

mm

حد بالا

 

mm

2 x 1.5 1 0.7 0.4 1.2 7.6 10.0 0.011 12.1 121
2 x 1.5 2 0.7 0.4 1.2 7.8 10.5 0.010 12.1 123
2 x 2.5 1 0.8 0.4 1.2 8.6 11.5 0.010 7.41 161
2 x 2.5 2 0.8 0.4 1.2 9.0 12.0 0.009 7.41 165
2 x 4 1 0.8 0.4 1.2 9.6 12.5 0.0085 4.61 207
2 x 4 2 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0077 4.61 215
2 x 6 1 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 0.0070 3.08 272
2 x 6 2 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 0.0065 3.08 295
2 x 10 1 1.0 0.6 1.4 13.0 16.5 0.0070 1.83 435
2 x 10 2 1.0 0.6 1.4 13.5 17.5 0.0065 1.83 475
2 x 16 2 1.0 0.6 1.4 15.5 20.0 0.0052 1.15 636
2 x 25 2 1.2 0.8 1.4 18.5 24.0 0.0050 0.727 994
2 x 35 2 1.2 1.0 1.6 21.0 27.5 0.0044 0.524 1320
3 x 1.5 1 0.7 0.4 1.2 8.0 10.5 0.011 12.1 135
3 x 1.5 2 0.7 0.4 1.2 8.2 11.0 0.010 12.1 151
3 x 2.5 1 0.8 0.4 1.2 9.2 12.0 0.010 7.41 192
3 x 2.5 2 0.8 0.4 1.2 9.4 12.5 0.009 7.41 216
3 x 4 1 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0085 4.61 261
3 x 4 2 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 0.0077 4.61 286
3 x 6 1 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0070 3.08 370
3 x 6 2 0.8 0.4 1.4 12.0 15.5 0.0065 3.08 381
3 x 10 1 1.0 0.6 1.4 14.0 17.5 0.0070 1.83 545
3 x 10 2 1.0 0.6 1.4 14.5 19.0 0.0065 1.83 592
3x 16 2 1.0 0.8 1.4 16.5 21.5 0.0052 1.15 841
3 x 25 2 1.2 0.8 1.6 20.5 26.0 0.0050 0.727 1262
3x 35 2 1.2 1.0 1.6 22.0 29.0 0.0044 0.524 1666
4 x 1.5 1 0.7 0.4 1.2 8.6 11.5 0.011 12.1 170
4 x 1.5 2 0.7 0.4 1.2 9.0 12.0 0.010 12.1 180
4 x 2.5 1 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.010 7.41 231
4 x 2.5 2 0.8 0.4 1.2 10.0 13.5 0.009 7.41 256
4 x 4 1 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0085 4.61 320
4 x 4 2 0.8 0.4 1.4 12.0 15.0 0.0077 4.61 356
4 x 6 1 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 0.0070 3.08 426
4 x 6 2 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 0.0065 3.08 461
4 x 10 1 1.0 0.6 1.4 15.5 19.0 0.0070 1.83 662
4 x 10 2 1.0 0.6 1.4 16.0 20.5 0.0065 1.83 707
4 x 16 2 1.0 0.8 1.4 18.0 23.5 0.0052 1.15 1042
4 x 25 2 1.2 1.0 1.6 22.5 28.5 0.0050 0.727 1601
4 x 35 2 1.2 1.0 1.6 24.5 32.0 0.0044 0.524 2082
5 x 1.5 1 0.7 0.4 1.2 9.4 12.0 0.011 12.1 191
5 x 1.5 2 0.7 0.4 1.2 9.8 12.5 0.010 12.1 211
5 x 2.5 1 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 0.010 7.41 276
5 x 2.5 2 0.8 0.4 1.2 11.0 14.5 0.009 7.41 302
5 x 4 1 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 0.0085 4.61 387
5 x 4 2 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 0.0077 4.61 421
5 x 6 1 0.8 0.6 1.4 13.5 17.5 0.0070 3.08 512
5 x 6 2 0.8 0.4 1.4 14.5 18.5 0.0065 3.08 537
5 x 10 1 1.0 0.6 1.4 17.0 21.0 0.0070 1.83 786
5 x 10 2 1.0 0.6 1.4 17.5 22.0 0.0065 1.83 842
5 x 16 2 1.0 0.8 1.6 20.5 26.0 0.0052 1.15 1247
5 x 25 2 1.2 1.0 1.6 24.5 31.5 0.0050 0.727 1923
5 x 35 2 1.2 1.2 1.6 27.0 35.0 0.0044 0.524 2503
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/qO5fs

سیم و کابل - سیمند کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم وکابل - فروشنده سیم و کابل - فروشسیم و کابل - فروش سیم وکابل - انواع سیم و کابل - سیم و کابل - سیم و کابل خوب - سیم و کابل درجه یک - بهترین سیم و کابل - سیم وکابل اصل - سیم وکابل با کیفیت - سیم کابل - فروش سیم کابل - خرید سیم کابل - با کیفیت ترین سیم برق - بهترین سیم و کابل ایران - خرید سیم ساختمان - با کیفیت ترین سیم برق - کابل صنعتی افشان - با کیفیت ترین کابل برق - سیم افشان چیست - کابل ساختمانی - سیم ساختمان - کابل برق مفتولی - کابل برق - فروش سیم ساختمانی - خرید سیم برق مفتولی - خرید کابل برق - سیم و کابل - انواع سیم و کابل - سیم وکابل - قیمت سیم برق - سیم برق قیمت - کابل صنعتی - انواع کابل صنعتی - فروش کابل صنعتی - فروش سیم و کابل آنلاین - سیم و کابل انلاین - اطلاعات سیم و کابل فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل برق - فروش کابل برق - انواع سیم و کابل - فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - خرید سیم برق - خرید کابل برق - فروش کابل برق - فروش سیم برق - فروش سیم و کابل برق - خرید سیم و کابل برق

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی