سایت سیمند کابل با لینک های https://shop.simandcable.com ، https://www.simandcable.com متعلق به شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس می باشد و سایر سایتهای با هر گونه پسوند و پیشوندی ارتباطی با این مجموعه ندارند

کابل های قدرت چند رشته با روکش پی وی سی

کابل قدرت با روکش پی وی سی

 

کاربرد کابل قدرت با روکش پی وی سی

این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و  نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود .

ساختار کابل قدرت با روکش پی وی سی

هادی :

مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) ، گروه ۲ ( تابیده شده منظم ) یا گروه ۵ ( انعطاف پذیر – افشان ) مطابق استاندارد ISIRI 3084    یا IEC 60228 .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/A.

نحوه قرار گیری رشته ها :

رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .

روکش میانی :

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده  می شوند .

روکش:

آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است  .

 

استاندارد مرجع کابل قدرت با روکش پی وی سی

 IEC 60502  یا  ISIRI 3569 با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت.

 

جدول کابل قدرت با روکش پی وی سی

تعداد و سطح مقطع هادیضخامت عایقضخامت روکش میانی ضخامت روکش میانگین قطر خارجیحداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگرادوزن تقریبی
mm 2mmmmmmmmΩ / kmKg/KM
۱x10۱.۰-۱.۴۸.۸۱.۸۳۱۵۵
۱x16۱.۰-۱.۴۹.۹۱.۱۵۲۳۳
۱۲۵۱.۲-۱.۴۱۱.۶۰.۷۲۷۳۴۵
۱x35۱.۲-۱.۴۱۲.۷۰.۵۲۴۴۴۷
۱x50۱.۴-۱.۴۱۴.۷۰.۳۸۷۵۹۰
۱x70۱.۴-۱.۴۱۶.۴۰.۲۶۸۷۹۹
۱x95۱.۶-۱.۴۱۸.۸۰.۱۹۳۱۱۰۶
۱x120۱.۶-۱.۵۲۱.۱۰.۱۵۳۱۳۴۲
۱x150۱.۸-۱.۶۲۳۰.۱۲۴۱۶۶۳
۱x185۲.۰-۱.۷۲۵.۶۰.۰۹۹۱۲۰۹۱
۱x240۲.۲-۱.۸۲۸.۶۰.۰۷۵۴۲۷۲۰
۱x300۲.۴-۱.۹۳۱.۵۰.۰۶۰۱۳۳۷۰
۱x400۲.۶-۲.۰۳۵.۳۰.۰۴۷۰۴۱۵۴
۱x500۲.۸-۲.۱۳۹.۲۰.۰۳۶۶۵۳۱۰
۲x1.5۰.۸۱.۰۱.۸۱۱.۵۱۲.۱۱۸۶
۲x2.5۰.۸۱.۰۱.۸۱۲.۵۷.۴۱۲۲۲
۲x4۱.۰۱.۰۱.۸۱۴۴.۶۱۳۰۳
۲x6۱.۰۱.۰۱.۸۱۵۳.۰۸۳۷۴
۲x10۱.۰۱.۰۱.۸۱۶.۷۱.۸۳۴۹۳
۲x16۱.۰۱.۰۱.۸۲۰۱.۱۵۷۳۴
۲x25۱.۲۱.۰۱.۸۲۳۰.۷۲۷۱۰۵۹
۲x35۱.۲۱.۰۱.۸۲۵.۵۰.۵۲۴۱۳۴۶
۳x1.5۰.۸۱.۰۱.۸۱۲۱۲.۱۲۰۶
۳x2.5۰.۸۱.۰۱.۸۱۳۷.۴۱۲۵۷
۳x4۱.۰۱.۰۱.۸۱۵۴.۶۱۳۶۳
۳x6۱.۰۱.۰۱.۸۱۶۳.۰۸۴۴۴
۳x10۱.۰۱.۰۱.۸۱۷.۵۱.۸۳۶۱۵
۳x16۱.۰۱.۰۱.۸۲۱۱.۱۵۹۰۵
۳x25۱.۲۱.۰۱.۸۲۴.۵۰.۷۲۷۱۳۲۰
۳x35۱.۲۱.۰۱.۸۲۷۰.۵۲۴۱۶۹۹
۴x1.5۰.۸۱.۰۱.۸۱۲.۸۱۲.۱۲۴۱
۴x2.5۰.۸۱.۰۱.۸۱۳.۸۷.۴۱۳۰۲
۴x4۱.۰۱.۰۱.۸۱۶۴.۶۱۴۱۷
۴x6۱.۰۱.۰۱.۸۱۷۳.۰۸۵۲۷
۴x10۱.۰۱.۰۱.۸۱۹۱.۸۳۷۳۸
۴x16۱.۰۱.۰۱.۸۲۲.۵۱.۱۵۱۱۱۵
۴x25۱.۲۱.۰۱.۸۲۶.۹۰.۷۲۷۱۶۲۰
۴x35۱.۲۱.۰۱.۸۲۹.۵۰.۵۲۴۲۱۰۰
۵x1.5۰.۸۱.۰۱.۸۱۳.۵۱۲.۱۲۷۲
۵x2.5۰.۸۱.۰۱.۸۱۴.۵۷.۴۱۳۴۵
۵x4۱.۰۱.۰۱.۸۱۷۴.۶۱۴۸۳
۵x6۱.۰۱.۰۱.۸۱۸.۵۳.۰۸۶۱۵
۵x10۱.۰۱.۰۱.۸۲۰.۵۱.۸۳۸۶۴
۵x16۱.۰۱.۰۱.۸۲۴.۵۱.۱۵۱۲۷۳
۵x25۱.۲۱.۰۱.۸۱۷.۵۰.۷۲۷۱۸۸۸
۵x35۱.۲۱.۰۱.۸۱۸.۵۰.۵۲۴۲۴۶۸
۳x25/16۱.۲/۱.۰۱.۰۱.۸۲۷۰.۷۲۷/۱.۱۵۱۴۴۰
۳x35/16۱.۲/۱.۰۱.۰۱.۸۲۸۰.۵۲۴/۱.۱۵۱۷۹۹
۳x50/25۱.۴/۱.۲-۱.۹۳۲۰.۳۸۷/۰.۷۲۷۲۰۶۹
۳x70/35۱.۴/۱.۲-۲.۰۳۵۰.۲۶۸/۰.۵۲۴۲۸۲۴
۳x95/50۱.۶/۱.۴-۲.۲۴۰.۵۰.۱۹۳/۰.۳۸۷۳۸۷۶
۳x120/70۱.۶/۱.۴-۲.۳۴۴۰.۱۵۳/۰.۲۶۸۴۸۵۰
۳x150/70۱.۸/۱.۴-۲.۴۴۸۰.۱۲۴/۰.۲۶۸۵۸۲۳
۳x 185/95۲.۰/۱.۶-۲.۶۵۳۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳۷۳۳۴
۳x 240/120۲.۲/۱.۶-۲.۸۶۰۰.۰۷۵۴/۰.۱۵۳۹۴۷۸
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/llcAU

سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب