کابل های قدرت چند رشته با روکش پی وی سی

کابل های قدرت چند رشته

کابل های قدرت چند رشته

کاربرد کابل قدرت با روکش پی وی سی

این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز ، زیر خاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی ، نیروگاه ها ، مصارف صنعتی ، در مراکز توزیع و  نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار می رود .

ساختار کابل قدرت با روکش پی وی سی

هادی 

مس آنیل شده گروه 1 ( تک مفتولی ) ، گروه 2 ( تابیده شده منظم ) یا گروه 5 ( انعطاف پذیر – افشان ) مطابق استاندارد ISIRI 3084    یا IEC 60228 .

عایق 

آمیزه PVC از نوع PVC/A.

نحوه قرار گیری رشته ها 

رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .

روکش میانی 

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده  می شوند .

روکش

آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است  .

کابل های قدرت چند رشته

استاندارد مرجع کابل قدرت با روکش پی وی سی

 IEC 60502  یا  ISIRI 3569 با ولتاژ نامی 1000/600 ولت.

کابل های قدرت چند رشته

جدول 

تعداد و سطح مقطع هادی

 

mm2

ضخامت عایق

 

mm

ضخامت روکش میانی

mm

ضخامت روکش

 

 

 

mm

میانگین قطر خارجی

 

mm

حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد

 

Ω / km

وزن تقریبی

 

 

 

 

Kg/KM

10×1 1.0 1.4 8.8 1.83 155
16×1 1.0 1.4 9.9 1.15 233
25×1 1.2 1.4 11.6 0.727 345
35×1 1.2 1.4 12.7 0.524 447
50×1 1.4 1.4 14.7 0.387 590
70×1 1.4 1.4 16.4 0.268 799
95×1 1.6 1.4 18.8 0.193 1106
120×1 1.6 1.5 21.1 0.153 1342
150×1 1.8 1.6 23 0.124 1663
185×1 2.0 1.7 25.6 0.0991 2091
240×1 2.2 1.8 28.6 0.0754 2720
300×1 2.4 1.9 31.5 0.0601 3370
1x 400 2.6 2.0 35.3 0.0470 4154
500×1 2.8 2.1 39.2 0.0366 5310
1.5×2 0.8 1.0 1.8 11.5 12.1 186
2.5×2 0.8 1.0 1.8 12.5 7.41 222
4×2 1.0 1.0 1.8 14 4.61 303
6×2 1.0 1.0 1.8 15 3.08 374
10×2 1.0 1.0 1.8 16.7 1.83 493
16×2 1.0 1.0 1.8 20 1.15 734
25×2 1.2 1.0 1.8 23 0.727 1059
35×2 1.2 1.0 1.8 25.5 0.524 1346
1.5×3 0.8 1.0 1.8 12 12.1 206
2.5×3 0.8 1.0 1.8 13 7.41 257
4×3 1.0 1.0 1.8 15 4.61 363
6×3 1.0 1.0 1.8 16 3.08 444
10×3 1.0 1.0 1.8 17.5 1.83 615
3x 16 1.0 1.0 1.8 21 1.15 905
25×3 1.2 1.0 1.8 24.5 0.727 1320
35×3 1.2 1.0 1.8 27 0.524 1699
1.5×4 0.8 1.0 1.8 12.8 12.1 241
2.5×4 0.8 1.0 1.8 13.8 7.41 302
4×4 1.0 1.0 1.8 16 4.61 417
6×4 1.0 1.0 1.8 17 3.08 527
10×4 1.0 1.0 1.8 19 1.83 738
16×4 1.0 1.0 1.8 22.5 1.15 1115
25×4 1.2 1.0 1.8 26.9 0.727 1620
35×4 1.2 1.0 1.8 29.5 0.524 2100
1.5×5 0.8 1.0 1.8 13.5 12.1 272
2.5×5 0.8 1.0 1.8 14.5 7.41 345
4×5 1.0 1.0 1.8 17 4.61 483
6×5 1.0 1.0 1.8 18.5 3.08 615
10×5 1.0 1.0 1.8 20.5 1.83 864
16×5 1.0 1.0 1.8 24.5 1.15 1273
25×5 1.2 1.0 1.8 17.5 0.727 1888
35×5 1.2 1.0 1.8 18.5 0.524 2468
3x 25/16 1.2/1.0 1.0 1.8 27 0.727/1.15 1440
 3x 35/16 1.2/1.0 1.0 1.8 28 0.524/1.15 1799
 3x 50/25 1.4/1.2 1.9 32 0.387/0.727 2069
3x 70/35 1.4/1.2 2.0 35 0.268/0.524 2824
 3x 95/50 1.6/1.4 2.2 40.5 0.193/0.387 3876
3x 120/70 1.6/1.4 2.3 44 0.153/0.268 4850
 3x 150/70 1.8/1.4 2.4 48 0.124/0.268 5823
3x 185/95 2.0/1.6 2.6 53 0.0991/0.193 7334
3x 240/120 2.2/1.6 2.8 60 0.0754/0.153 9478
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/llcAU

سیم و کابل - سیمند کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم وکابل - فروشنده سیم و کابل - فروشسیم و کابل - فروش سیم وکابل - انواع سیم و کابل - سیم و کابل - سیم و کابل خوب - سیم و کابل درجه یک - بهترین سیم و کابل - سیم وکابل اصل - سیم وکابل با کیفیت - سیم کابل - فروش سیم کابل - خرید سیم کابل - با کیفیت ترین سیم برق - بهترین سیم و کابل ایران - خرید سیم ساختمان - با کیفیت ترین سیم برق - کابل صنعتی افشان - با کیفیت ترین کابل برق - سیم افشان چیست - کابل ساختمانی - سیم ساختمان - کابل برق مفتولی - کابل برق - فروش سیم ساختمانی - خرید سیم برق مفتولی - خرید کابل برق - سیم و کابل - انواع سیم و کابل - سیم وکابل - قیمت سیم برق - سیم برق قیمت - کابل صنعتی - انواع کابل صنعتی - فروش کابل صنعتی - فروش سیم و کابل آنلاین - سیم و کابل انلاین - اطلاعات سیم و کابل فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل برق - فروش کابل برق - انواع سیم و کابل - فروش سیم و کابل - خرید سیم و کابل - خرید سیم برق - خرید کابل برق - فروش کابل برق - فروش سیم برق - فروش سیم و کابل برق - خرید سیم و کابل برق

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی