سایت سیمند کابل با لینک های https://shop.simandcable.com ، https://www.simandcable.com متعلق به شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس می باشد و سایر سایتهای با هر گونه پسوند و پیشوندی ارتباطی با این مجموعه ندارند

کابل های قدرت مسلح ( آرموردار)

کابل های مسلح به سیم فولادی

 

کاربرد کابل های مسلح به سیم فولادی

این کابل ها را می توان در زیرخاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی  و هنگامی که حفاظت مکانیکی بیشتر و یا در زمان نصب و به کارگیری کابل استقامت کششی بالاتری مورد نیاز باشد ، استفاده کرد .

ساختار کابل های مسلح به سیم فولادی

هادی :

مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) ، گروه ۲ (تابیده شده منظم) یا گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان  ) مطابق استاندارد ISIRI 3084    یا IEC 60228 .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/A و یا آمیزه XLPE .

نحوه قرار گیری رشته ها :

رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده   می شوند .

روکش میانی :

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده پوشیده  می شوند .

زره:

در کابل تک رشته سیم های غیر آهنی و در کابل چند رشته سیم و یا نوارهای فولادی گالوانیزه روی روکش میانی به کار می رود .

روکش:

آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است  .

 

استاندارد مرجع کابل های مسلح به سیم فولادی

 IEC 60502  یا  ISIRI 3569 با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت.

 

جدول کابل های مسلح به سیم فولادی

تعداد و سطح مقطع هادیضخامت عایقضخامت روکش میانی قطر سیم های آرمورضخامت روکش میانگین قطر خارجیحداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگرادوزن تقریبی
mm2 mm mmmm mmmmΩ / kmKg/KM
۲x1.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۳.۲۱۲.۱۳۴۸
۲x2.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۴.۰۷.۴۱۴۰۱
۲x4۱.۰۱.۰۰.۹۱.۸۱۵.۴۴.۶۱۵۱۳
۲x6۱.۰۱.۰۰.۹۱.۸۱۷.۶۳.۰۸۶۸۱
۲x10۱.۰۱.۰۱.۲۵۱.۸۱۹.۲۱.۸۳۸۴۶
۲x16۱.۰۱.۰۱.۲۵۱.۸۲۲.۳۱.۱۵۱۱۵۴
۲x25۱.۲۱.۰۱.۶۱.۸۲۶.۴۰.۷۲۷۱۷۱۲
۲x35۱.۲۱.۰۱.۶۱.۸۲۸.۷۰.۵۲۴۲۰۵۹
۳x1.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۳.۶۱۲.۱۳۸۱
۳x2.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۴.۵۷.۴۱۴۴۵
۳x4۱.۰۱.۰۰.۹۱.۸۱۶.۳۴.۶۱۶۶۷
۳x6۱.۰۱.۰۱.۲۵۱.۸۱۸.۴۳.۰۸۷۷۰
۳x10۱.۰۱.۰۱.۲۵۱.۸۲۰.۱۱.۸۳۹۷۱
۳x16۱.۰۱.۰۱.۲۵۱.۸۲۳.۴۱.۱۵۱۳۳۷
۳x25۱.۲۱.۰۱.۶۱.۸۲۷.۸۰.۷۲۷۱۹۹۷
۳x35۱.۲۱.۰۱.۶۱.۸۳۰.۳۰.۵۲۴۲۴۴۷
۳x25/16۱.۲/۱.۰۱.۰۱.۶۱.۸۳۰.۱۰.۷۲۷/۱.۱۵۲۲۶۵
۳x35/16۱.۲/۱.۰۱.۰۲.۰۱.۹۳۳۰.۵۲۴/۱.۱۵۲۷۳۴
۳x25/50۱.۴/۱.۲۱.۰۲.۰۲.۰۳۳.۸۰.۳۸۷/۰.۷۲۷۳۳۳۵
۳x35/70۱.۴/۱.۲۱.۲۲.۰۲.۱۳۷.۲۰.۲۶۸/۰.۵۲۴۴۲۴۹
۳x95/50۱.۶/۱.۴۱.۲۲.۵۲.۳۴۲۰.۱۹۳/۰.۳۸۷۵۵۱۹
۳x120/70۱.۶/۱.۴۱.۴۲.۵۲.۴۴۶.۲۰.۱۵۳/۰.۲۶۸۷۰۴۳
۳x150/70۱.۸/۱.۴۱.۴۲.۵۲.۶۵۰.۴۰.۱۲۴/۰.۲۶۸۸۲۷۸
۳x185/95۲.۰/۱.۶۱.۴۲.۵۲.۷۵۴.۶۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳۱۰۰۰۸
۳x240/120۲.۲/۱.۶۱.۶۲.۵۲.۹۶۱۰.۰۷۵۴/۰.۱۵۳۱۲۵۴۶
۴x1.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۴.۴۱۲.۱۴۳۰
۴x2.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۵.۴۷.۴۱۵۰۳
۴x4۱.۰۱.۰۱.۲۵۱.۸۱۸.۳۴.۶۱۷۵۲
۴x6۱.۰۱.۰۱.۲۵۱.۸۱۹.۶۳.۰۸۸۸۵
۴x10۱.۰۱.۰۱.۲۵۱.۸۲۱.۵۱.۸۳۱۱۳۹
۴x16۱.۰۱.۰۱.۶۱.۸۲۵.۹۱.۱۵۱۷۳۵
۴x25۱.۲۱.۰۱.۶۱.۸۳۰.۱۰.۷۲۷۲۳۶۴
۴x35۱.۲۱.۰۱.۶۱.۸۳۳.۰۰.۵۲۴۲۹۲۹
۵x1.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۵.۲۱۲.۱۴۹۹
۵x2.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۶.۳۷.۴۱۵۹۶
۷x1.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۴.۵۴.۶۱۵۵۰
۷x2.5۰.۸۱.۰۰.۹۱.۸۱۵.۷۳.۰۸۷۷۲
۱۰x1.5۰.۸۱.۰۱.۲۵۱.۸۱۷.۵۱.۸۳۸۵۰
۱۰x2.5۰.۸۱.۰۱.۲۵۱.۸۱۹.۰۱.۱۵۱۰۲۸
۱۲x1.5۰.۸۱.۰۱.۲۵۱.۸۱۸.۷۰.۷۲۷۸۹۸
۱۲x2.5۰.۸۱.۰۱.۲۵۱.۸۱۹.۵۰.۵۲۴۱۱۰۵
۱۹x1.5۰.۸۱.۰۱.۶۱.۸۲۱.۴۱۲.۱۱۲۸۶
۱۹x2.5۰.۸۱.۰۱.۶۱.۸۲۳.۵۷.۴۱۱۵۸۵
۲۷x1.5۰.۸۱.۰۱.۶۱.۸۲۷.۱۴.۶۱۱۶۸۷
۲۷x2.5۰.۸۱.۰۱.۶۱.۸۲۸.۳۳.۰۸۲۱۲۷
۳۷x1.5۰.۸۱.۰۱.۶۱.۹۲۷.۶۴.۶۱۲۰۲۷
۳۷x2.5۰.۸۱.۰۲.۰۲.۰۳۰.۶۳.۰۸۲۵۹۴

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/VFHZr

سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب