کابل های دارای هادی هم مرکز (کانسانتریک )

کابل های دارای هادی هم مرکز

 

کاربرد کابل های دارای هادی هم مرکز

این نوع کابل ها برای تابلوهای توزیع ، نیروگاه ها ، کنتور برق منازل و روشنایی خیابان ها و نیز به عنوان کابل های کنترل جهت انتقال پالس ها کنترلی و داده های آزمون و به طور کلی در جایی که حفاظت الکتریکی و مکانیکی بیشتری نیاز باشد به کار می رود .

این کابل ها را می توان در فضای باز ، زیرخاک ، درون آب ، داخل ساختمان ، کانال های کابل کشی نصب کرد . هادی هم مرکز را می توان همزمان به عنوان حفاظ خنثی ، سیم ارت یا حتی اسکرین به کار برد.

ساختار کابل های دارای هادی هم مرکز

هادی :

مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) ، گروه ۲ (تابیده شده منظم) مطابق استاندارد ISIRI 3084    یا IEC 60228 .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/A.

نحوه قرار گیری رشته ها :

رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .

روکش میانی :

رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده یا نواری به صورت عرضی پوشیده  می شوند .

هادی هم مرکز :

در کابل تک رشته هادی هم مرکز به طور مستقیم بر روی عایق و در کابل چند رشته بر روی روکش میانی به کار می رود .

جنس هادی هم مرکز از هادی مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از این دو است .

روکش:

آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است  .

 

ولتاژ تست کابل های دارای هادی هم مرکز

آزمون ولتاژ در ۳۵۰۰ ولت

 

استاندارد مرجع کابل های دارای هادی هم مرکز

IEC 60502  یا  ISIRI 3569 با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت.

 

کابل های دارای هادی هم مرکز

جدول کابل های دارای هادی هم مرکز

تعداد و سطح مقطع هادی

mm2

ضخامت عایق

 mm

ضخامت روکش میانی

mm

ضخامت روکش

 

mm

میانگین قطر خارجی

 

mm

حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگراد

Ω / km

وزن تقریبی

 

Kg/KM

۱ x 1.5/1.5 ۰.۸ ۱.۸ ۷.۵ ۱۲.۱ ۸۰
۱ x 2.5/2.5 ۰.۸ ۱.۸ ۸.۰ ۷.۴۱ ۱۰۴
۱ x 4/4 ۱.۰ ۱.۸ ۹.۰ ۴.۶۱ ۱۴۶
۱ x 6/6 ۱.۰ ۱.۸ ۱۰.۰ ۳.۰۸ ۱۹۲
۱ x 10/10 ۱.۰ ۱.۸ ۱۱.۰ ۱.۸۳ ۲۷۳
۱ x 16/16 ۱.۰ ۱.۸ ۱۳.۰ ۱.۱۵ ۴۱۱
۱ x 25/25 ۱.۲ ۱.۸ ۱۵.۰ ۰.۷۲۷ ۶۱۵
۱ x 35/35 ۱.۲ ۱.۸ ۱۶.۰ ۰.۵۲۴ ۸۱۰
۳ x 1.5/1.5 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۱۵.۰ ۱۲.۱ ۲۲۵
۳ x 2.5/2.5 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۱۶.۰ ۷.۴۱ ۲۸۸
۳ x 4/4 ۱.۰ ۱.۰ ۱.۸ ۱۸.۰ ۴.۶۱ ۴۰۲
۳ x 6/6 ۱.۰ ۱.۰ ۱.۸ ۱۹.۰ ۳.۰۸ ۵۱۲
۳ x 10/10 ۱.۰ ۱.۰ ۱.۸ ۲۱.۰ ۱.۸۳ ۷۱۳
۳ x 16/16 ۱.۰ ۱.۰ ۱.۸ ۲۳.۰ ۱.۱۵ ۱۰۶۶
۳ x 25/25 ۱.۲ ۱.۰ ۱.۸ ۲۸.۰ ۰.۷۲۷ ۱۵۷۰
۳ x 35/35 ۱.۲ ۱.۰ ۱.۸ ۳۰.۰ ۰.۵۲۴ ۲۰۴۲
۴ x 1.5/1.5 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۱۶.۰ ۱۲.۱ ۲۵۸
۴ x 2.5/2.5 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۱۷.۰ ۷.۴۱ ۳۳۱
۴ x 4/4 ۱.۰ ۱.۰ ۱.۸ ۱۹.۰ ۴.۶۱ ۴۶۳
۴ x 6/6 ۱.۰ ۱.۰ ۱.۸ ۲۰.۰ ۳.۰۸ ۵۹۷
۴ x 10/10 ۱.۰ ۱.۰ ۱.۸ ۲۲.۰ ۱.۸۳ ۸۴۶
۴ x 16/16 ۱.۰ ۱.۰ ۱.۸ ۲۵.۰ ۱.۱۵ ۱۲۷۲
۴ x 25/25 ۱.۲ ۱.۰ ۱.۸ ۳۰.۵ ۰.۷۲۷ ۱۸۸۳
۴ x 35/35 ۱.۲ ۱.۰ ۱.۸ ۳۱.۵ ۰.۵۲۴ ۲۴۵۵
۷ x 1.5/2.5 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۱۷.۰ ۱۲.۱ ۲۶۸
۱۰ x 1.5/2.5 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۰.۵ ۱۲.۱ ۴۸۲
۱۲ x 1.5/2.5 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۱.۵ ۱۲.۱ ۵۲۸
۱۴ x 1.5/2.5 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۲.۵ ۱۲.۱ ۵۸۰
۱۹ x 1.5/4 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۵.۰ ۱۲.۱ ۷۲۰
۲۴ x 1.5/6 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۸.۰ ۱۲.۱ ۹۰۰
۳۰ x 1.5/6 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۹.۰ ۱۲.۱ ۱۰۱۲
۴۰ x1.5/10 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۳۲.۵ ۱۲.۱ ۱۲۴۰
۷ x 2.5/2.5 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۱۹.۰ ۷.۴۱ ۲۶۰
۱۰ x 2.5/4 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۱.۵ ۷.۴۱ ۶۴۲
۱۲ x 2.5/4 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۲.۵ ۷.۴۱ ۷۱۷
۱۴ x 2.5/6 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۳.۵ ۷.۴۱ ۸۱۰
۱۹ x 2.5/6 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۲۶.۰ ۷.۴۱ ۹۹۴
۲۴ x 2.5/10 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۳۰.۰ ۷.۴۱ ۱۲۳۸
۳۰ x 2.5/10 ۰.۸ ۱.۰ ۱.۸ ۳۲.۰ ۷.۴۱ ۱۳۹۳
۴۰ x2.5/10 ۰.۸ ۱.۲ ۱.۹ ۳۵.۵ ۷.۴۱ ۱۸۵۷
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/e6g58

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی