کابل های خودنگهدار آلومینیومی

کابل های خودنگهدار آلومینیومی

 

کاربرد کابل های خودنگهدار آلومینیومی

این کابل ها برای تامین و توزیع جریان برق در خطوط هوایی با ویژگی کارایی بالا و هزینه کم به کار می رود.

ساختار کابل های خودنگهدار آلومینیومی

در کابل های خودنگهدار آلومینیومی ۵ رشته :

هادی فاز :

آلومینیوم سخت کشیده تابیده و فشرده (AAC) مطابق استاندارد ASTM B231

هادی و نول و مسنجر:

آلومینیوم و آلیاژی (AAAC)

در کابل های خودنگهدار آلومینیومی ۶ رشته :

هادی فاز :

آلومینیوم سخت کشیده تابیده و فشرده (AAC) مطابق استاندارد ASTM B231

مسنجر:

هفت رشته سیم تابیده فولاد گالوانیزه پر کردن .

عایق :

پل اتیلن کراس لینک شده XLPE مشکی برای رشته های فاز ، روشنایی و نول و پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE  مشکی برای رشته مسنجر .

استاندارد مرجع کابل های خودنگهدار آلومینیومی

مشخصات فنی توانیر

 

  جدول کابل های خودنگهدار آلومینیومی ۵ رشته

سایز کابل قطر هادیقطر هادیضخامت عایققطر کابلوزن تقریبی
فاز
قطر× تعدا د
n × mm
روشنایی
قطر× تعدا د
n × mm
نول و مسنجر
قطر× تعدا د
n × mm
فاز
mm
روشنایی
mm
نول و مسنجر
mm
فاز
mm
روشنایی
mm
نول و مسنجر
mm
mmKg / km
۵۰-۱۶+۳۵×۳۲/۶۱ × ۷۱/۷۲ × ۷* ۳/۱۵ × ۷۱.۷۷.۴۴۵.۹۶.۱۲.۱۶.۱۳۴۶۹۴
۵۰-۱۶+۵۰×۳۳/۰۱× ۷۱/۷۲ × ۷* ۳/۱۵ × ۷۲.۸۷.۴۴۵.۹۶.۱۲.۱۶.۱۳۶۸۳۴
۷۰-۱۶+۷۰×۳۲/۲۱× ۱۹۱/۷۲ × ۷* ۳/۶۱ × ۷۹.۹۷.۴۸۳.۱۸.۱۲.۱۶.۱۴۲۱۱۰۵
۷۰-۲۵+۹۵×۳۲/۶۱ × ۱۹۲/۲۱ × ۷* ۳/۶۱ × ۷۵.۱۱۶۸۳.۱۸.۱۴.۱۶.۱۴۶۱۳۷۰
۷۰-۲۵+۱۲۰×۳۲/۸۳ × ۱۹۲/۲۱ × ۷* ۳/۶۱ × ۷۵.۱۲۶۸۳.۱۸.۱۴.۱۶.۱۴۸۱۵۹۳

  جدول کابل های خودنگهدار آلومینیومی ۶ رشته

سایز کابلقطر هادیقطر هادیضخامت عایققطر کابلوزن تقریبی
فاز
قطر × تعداد
n×mm
روشنایی
قطر × تعداد
n×mm
نول
قطر × تعداد
n×mm
مسنجر
قطر × تعداد
mm
فاز
mm
روشنایی
mm
نول
mm
مسنجر
mm
فاز
mm
روشنایی
mm
نول
mm
مسنجر
۲۵-۲۵+۱۶+۳۵×۳۲/۶۵ × ۷۱/۷۳ × ۷۲/۲۲ × ۷۱/۹۳ × ۷۱.۷۸.۴۱.۶۸.۵۳.۱۱.۱۳.۱۱.۱۲۸۷۴۶
۲۵-۳۵+۱۶+۵۰×۳۳/۰۹ × ۷۱/۷۳ × ۷۲/۶۵ × ۷۱/۹۳ × ۷۲.۸۸.۴۱.۷۸.۵۵.۱۱.۱۳.۱۱.۱۳۱۹۳۵
۲۵-۵۰+۱۶+۷۰×۳۲/۲۲ × ۱۹۱/۷۳ × ۷۳/۰۹× ۷۱/۹۳ × ۷۸.۹۸.۴۲.۸۸.۵۵.۱۱.۱۵.۱۱.۱۳۵۱۱۷۴
۲۵-۲۵+۷۰+۹۵×۳۲/۶۵ × ۱۹۲/۲۲ × ۷۲/۶۵ × ۱۹۱/۹۳ × ۷۵.۱۱۱.۶۸.۹۸.۵۷.۱۳.۱۵.۱۱.۱۴۱۱۵۲۹

۰ ۰ رای
Article Rating
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/s37mF

0 Comments
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
0
لطفا نظرات خود را دوست دارم ، لطفاً نظر دهید.x