کابل های خودنگهدار آلومینیومی

کابل های خودنگهدار آلومینیومی

 

کاربرد کابل های خودنگهدار آلومینیومی

این کابل ها برای تامین و توزیع جریان برق در خطوط هوایی با ویژگی کارایی بالا و هزینه کم به کار می رود.

کابل های خودنگهدار آلومینیومی

ساختار

در کابل های خودنگهدار آلومینیومی ۵ رشته :

هادی فاز :

آلومینیوم سخت کشیده تابیده و فشرده (AAC) مطابق استاندارد ASTM B231

هادی و نول و مسنجر:

آلومینیوم و آلیاژی (AAAC)

در کابل های خودنگهدار آلومینیومی ۶ رشته :

هادی فاز :

آلومینیوم سخت کشیده تابیده و فشرده (AAC) مطابق استاندارد ASTM B231

مسنجر:

هفت رشته سیم تابیده فولاد گالوانیزه پر کردن .

عایق :

پل اتیلن کراس لینک شده XLPE مشکی برای رشته های فاز ، روشنایی و نول و پلی اتیلن با چگالی بالا HDPE  مشکی برای رشته مسنجر .

استاندارد مرجع کابل های خودنگهدار آلومینیومی

مشخصات فنی توانیر

  جدول  ۵ رشته

 

سایز کابل

قطر هادی قطر هادی ضخامت عایق قطر کابل

 

mm

وزن تقریبی

 

Kg / km

فاز

قطر× تعداد

 n × mm

روشنایی

قطر× تعداد

n × mm

نول و مسنجر

قطر× تعداد

n × mm

فاز

 

mm

روشنایی

 

mm

نول و مسنجر

 

mm

فاز

 

mm

روشنایی

 

mm

نول و مسنجر

 

mm

۵۰-۱۶+۳۵×۳ ۶۱/۲ × ۷ ۷۲/۱ × ۷ *۱۵/۳ × ۷ ۱/۷ ۷/۴ ۴۵/۹ ۶/۱ ۲/۱ ۶/۱ ۳۴ ۶۹۴
۵۰-۱۶+۵۰×۳ ۰۱/۳ × ۷ ۷۲/۱ × ۷ *۱۵/۳ × ۷ ۲/۸ ۷/۴ ۴۵/۹ ۶/۱ ۲/۱ ۶/۱ ۳۶ ۸۳۴
۷۰-۱۶+۷۰×۳ ۲۱/۲ × ۱۹ ۷۲/۱ × ۷ *۶۱/۳ × ۷ ۹/۹ ۷/۴ ۸۳/۱۰ ۸/۱ ۲/۱ ۶/۱ ۴۲ ۱۱۰۵
۷۰-۲۵+۹۵×۳ ۶۱/۲ × ۱۹ ۲۱/۲ × ۷ *۶۱/۳ × ۷ ۵/۱۱ ۶ ۸۳/۱۰ ۸/۱ ۴/۱ ۶/۱ ۴۶ ۱۳۷۰
۷۰-۲۵+۱۲۰×۳ ۸۳/۲ × ۱۹ ۲۱/۲ × ۷ *۶۱/۳ × ۷ ۵/۱۲ ۶ ۸۳/۱۰ ۸/۱ ۴/۱ ۶/۱ ۴۸ ۱۵۹۳

  جدول  ۶ رشته

 

سایز کابل

قطر هادی قطر هادی ضخامت عایق قطر کابل

 

 

 

 

mm

وزن تقریبی

 

 

 

 

 

Kg / km

فاز

 

قطر ×  تعداد

 

 

  n×mm

روشنایی

 

قطر ×  تعداد

 

n×mm

نول

 

قطر ×  تعداد

 

n×mm

مسنجر

 

قطر ×  تعداد

 

mm

فاز

 

 

 

mm

 

روشنایی

 

 

 

mm

نول

 

 

 

mm

مسنجر

 

 

 

mm

فاز

 

 

 

mm

 

روشنایی

 

 

 

mm

 

نول

 

 

 

mm

 

مسنجر

 

 

 

mm

 

۲۵-۲۵+۱۶+۳۵×۳ ۶۵/۲ × ۷ ۷۳/۱ × ۷ ۲۲/۲ × ۷ ۹۳/۱ × ۷ ۱/۷ ۸/۴ ۱/۶ ۸/۵ ۳/۱ ۱/۱ ۳/۱ ۱/۱ ۲۸ ۷۴۶
۲۵-۳۵+۱۶+۵۰×۳ ۰۹/۳ × ۷ ۷۳/۱ × ۷ ۶۵/۲ × ۷ ۹۳/۱ × ۷ ۲/۸ ۸/۴ ۱/۷ ۸/۵ ۵/۱ ۱/۱ ۳/۱ ۱/۱ ۳۱ ۹۳۵
۲۵-۵۰+۱۶+۷۰×۳ ۲۲/۲ × ۱۹ ۷۳/۱ × ۷ ۰۹/۳ × ۷ ۹۳/۱ × ۷ ۸/۹ ۸/۴ ۲/۸ ۸/۵ ۵/۱ ۱/۱ ۵/۱ ۱/۱ ۳۵ ۱۱۷۴
۲۵-۲۵+۷۰+۹۵×۳ ۶۵/۲ × ۱۹ ۲۲/۲ × ۷ ۶۵/۲ × ۱۹ ۹۳/۱ × ۷ ۵/۱۱ ۱/۶ ۸/۹ ۸/۵ ۷/۱ ۳/۱ ۵/۱ ۱/۱ ۴۱ ۱۵۲۹
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/s37mF

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی