سایت سیمند کابل با لینک های https://shop.simandcable.com ، https://www.simandcable.com متعلق به شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس می باشد و سایر سایتهای با هر گونه پسوند و پیشوندی ارتباطی با این مجموعه ندارند

کابل های انعطاف پذیر بدون شیلد

کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

 

کاربرد کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خطوط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی مناسب هستند .

اتصال مستقیم این کابل ها به برق اصلی مجاز است . این کابل ها برای استفاده در داخل ساختمان و جایی که دمای محیط بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد باشد طراحی شده اند .

 

ساختار کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

هادی :

مس آنیل شده گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان ) مطابق با استاندارد IEC 60228 یا استاندارد ISIRI 3084  .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/D .

نحوه قرارگیری رشته ها :

رشته ها در یک یا چند لایه هم مرکز به هم تابیده می شوند . به کارگیری تک رشته در مرکز کابل مجاز نیست . کابل های با سه رشته یا بیشتر دارای یک رشته به رنگ سبز و زرد می باشند.

روکش :

آمیزه PVC از نوع  PVC/ST5 ( باید توجه داشت این نوع آمیزه PVC ، مقاوم در برابر روغن نیست ). رنگ روکش به طور معمول طوسی است .

ولتاژ تست کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت

 

استاندارد مرجع کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

۶۰۲۲۷ IEC 75 یا  ISIRI ( 607 ) 75 با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت .

 

جدول کابل های کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد

تعداد و سطح مقطع هادیضخامت عایقضخامت روکشمیانگین قطر خارجی حداقل مقاومت عایقی در ۷۰ درجه سانتیگرادحداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگرادوزن تقریبی
n × mm²mmmmحد پایین
mm
حد بالا
mm
MΩ / kmΩ / kmKg/Km
۰/۵ × ۲۶۷۲.۵۶.۶۱۳۳۹۴۲
۰/۷۵ × ۲۶۸۷.۵۲.۷۱۱۲۶۵۲
۰/۱× ۲۶۸۹.۵۵.۷۱۰۵.۱۹۶۰
۱/۵ × ۲۷۸۸.۶۶.۸۱۰۳.۱۳۸۱
۲/۵ × ۲۸۹۲.۸۳.۱۹۹۸.۷۱۲۸
۰/۵ × ۳۶۷۵.۵۰.۷۱۳۳۹۵۰
۰/۷۵ × ۳۶۸۰.۶۵.۷۱۱۲۶۶۲
۰/۱ × ۳۶۸۳.۶۰.۸۱۰۵.۱۹۷۵
۱/۵ × ۳۷۹۴.۷۴.۹۱۰۳.۱۳۱۰۳
۲/۵ × ۳۸۰.۱۰.۹۲.۱۱۹۹۸.۷۱۵۵
۰/۵ × ۴۶۸۲.۶۹.۷۱۳۳۹۶۵
۰/۷۵ × ۴۶۸۶.۶۳.۸۱۱۲۶۷۵
۰/۱ × ۴۶۸۹.۶۷.۸۱۰۵.۱۹۹۰
۱/۵ × ۴۷۹۲.۸۲.۱۱۰۳.۱۳۱۲۵
۲/۵ × ۴۸۱.۱۱.۱۵.۱۲۹۹۸.۷۱۹۲
۰/۵ × ۵۶۸۸.۶۶.۸۱۳۳۹۷۶
۰/۷۵ × ۵۶۹۴.۷۳.۹۱۱۲۶۹۶
۰/۱× ۵۶۹۸.۷۸.۹۱۰۵.۱۹۱۱۵
۱/۵ × ۵۷۰.۱۱.۹۴.۱۱۱۰۳.۱۳۱۵۵
۲/۵ × ۵۸۱.۱۰.۱۱۷.۱۳۹۹۸.۷۲۳۰
۰/۵× ۶۶۹۶.۷۶.۹۱۳۳۹۹۵
۰/۷۵ × ۶۶۹۱.۸۱.۱۱۱۲۶۱۱۵
۱/۰ × ۶۶۰.۱۷.۸۸.۱۱۰۵.۱۹۱۴۰
۱/۵ × ۶۷۱.۱۲.۱۶.۱۲۱۰۳.۱۳۱۹۰
۲/۵ × ۶۸۲.۱۲.۱۲۱.۱۵۹۹۸.۷۲۸۶
۰/۵ × ۷۶۹۳.۸۴.۱۱۳۳۹۹۸
۰/۷۵ × ۷۶۰.۱۰.۹۳.۱۱۱۱۲۶۱۲۵
۱/۰ × ۷۶۰.۱۵.۹۸.۱۱۱۰۵.۱۹۱۵۰
۱/۵ × ۷۷۲.۱۳.۱۱۱.۱۴۱۰۳.۱۳۲۰۵
۲/۵ × ۷۸۳.۱۶.۱۳۸.۱۶۹۹۸.۷۳۱۰
۰/۵ × ۱۲۶۱.۱۴.۱۹.۱۲۱۳۳۹۱۷۰
۰/۷۵ × ۱۲۶۱.۱۰.۱۱۷.۱۳۱۱۲۶۲۰۵
۱/۰× ۱۲۶۲.۱۸.۱۱۶.۱۴۱۰۵.۱۹۲۵۵
۱/۵ × ۱۲۷۳.۱۸.۱۳۰.۱۷۱۰۳.۱۳۳۴۰
۲/۵ × ۱۲۸۵.۱۸.۱۶۶.۲۹۹۸.۷۵۲۰
۰/۵ × ۱۸۶۲.۱۳.۱۲۳.۱۵۱۳۳۹۲۳۰
۰/۷۵ × ۱۸۶۳.۱۲.۱۳۴.۱۶۱۱۲۶۲۸۸
۱/۰ × ۱۸۶۳.۱۰.۱۴۲.۱۷۱۰۵.۱۹۳۴۸
۱/۵ × ۱۸۷۵.۱۵.۱۶۳.۲۱۰۳.۱۳۴۸۰
۲/۵ × ۱۸۸۸.۱۲.۲۸.۲۴۹۹۸.۷۷۴۸
۰/۵ × ۲۷۶۴.۱۱.۱۵۸.۱۶۱۳۳۹۳۵۵
۰/۷۵ × ۲۷۶۵.۱۲.۱۶۹.۱۹۱۱۲۶۴۳۵
۱/۰× ۲۷۶۵.۱۰.۱۷۰.۲۱۱۰۵.۱۹۵۲۹
۱/۵ × ۲۷۷۸.۱۳.۲۹.۲۴۱۰۳.۱۳۷۳۲
۲/۵ × ۲۷۸۱.۲۷.۲۴۲.۳۹۹۸.۷۱۱۳۳
۰/۵ × ۳۶۶۵.۱۰.۱۷۹.۲۱۳۳۹۴۴۵
۰/۷۵ × ۳۶۶۶.۱۲.۱۸۴.۲۲۱۱۲۶۵۵۹
۱/۰× ۳۶۶۷.۱۴.۱۹۸.۲۳۱۰۵.۱۹۶۷۵
۱/۵ × ۳۶۷۰.۲۰.۲۳۲.۲۸۱۰۳.۱۳۹۳۰
۲/۵× ۳۶۸۳.۲۰.۲۸۲.۳۴۹۹۸.۷۱۴۵۰
۰/۵ × ۴۸۶۷.۱۸.۱۹۳.۲۴۱۳۳۹۵۹۵
۰/۷۵ × ۴۸۶۸.۱۲.۲۱۹.۲۵۱۱۲۶۷۱۸
۱/۰ × ۴۸۶۹.۱۵.۲۲۶.۲۷۱۰۵.۱۹۸۹۰
۱/۵× ۴۸۷۲.۲۲.۲۶۵.۳۲۱۰۳.۱۳۱۱۹۰
۲/۵ × ۴۸۸۴.۲۱.۳۲۱.۳۹۹۹۸.۷۱۸۲۰
۰/۵ × ۶۰۶۸.۱۷.۲۱۶.۲۶۱۳۳۹۷۶۵
۰/۷۵ × ۶۰۶۰.۲۴.۲۳۷.۲۸۱۱۲۶۹۲۳
۱/۰ × ۶۰۶۱.۲۴.۲۴۵.۳۱۰۵.۱۹۱۱۵۰
۱/۵ × ۶۰۷۴.۲۵.۲۹۸.۳۵۱۰۳.۱۳۱۵۳۰
۲/۵ × ۶۰۸۴.۲۰.۳۵۶.۴۲۹۹۸.۷۲۳۴۰

 

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/LPFYV

سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب