ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل

ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل

ولتاژ اسمی

ولتاژ اسمی سیم یا کابل ولتاژ مرجعی است که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون های الکتریکی سیم و کابل بر اساس آن انجام می گردد .
بر اساس استاندارد DIN VDE 0289 و IEC 183 ، ولتاژ کابل بصورت U₀/U بیان می گردد که مطا بق تعریف :
U₀ مقدار موثر ولتاژ ( r.m.s ) بین هر رشته و زمین ( پوشش فلزی کابل و یا هر پوشش دیگر یا سیم ارت ) می باشد .
U مقدار موثر ولتاژ ( r.m.s ) بین هر دو فاز هادی های یک کابل چند رشته ای و یا سیستمی از کابل های تک رشته می باشد ، برای سیستم سه فاز U= √۳U₀ می باشد .
Um بیشترین مقدار ولتاژ ” بالاترین ولتاژ شبکه ” است که عموما” داخل پرانتز نمایش داده می شود .

از آنجایی که عایق کابل های پلاستیکی با ولتاژ نامی Kv 1 / 6/0 = U₀/U و تمامی کابل های با میدان شعاعی ( کابل های تک رشته ) برای ولتاژ U₀اندازه گیری می شوند لذا این نوع از کابل ها برای نصب در شرایط زیر مناسب می باشند :
– در سیستم های تک فازی که هردو هادی آن دارای عایق باشد ، با ولتاژ نامی U₀ ۲ = Um
– در سیستم های تک فازی که یکی از هادی های فاز به زمین متصل شده باشد ، U₀ = Um

ولتاژ کار

ولتاژ بین هادی ها و منبع ولتاژ و یا ولتاژ بین یک رشته و ارت تحت شرایط مشخص و در زمان تعیین شده می باشد

نکته :

– باید توجه داشت که در یک سیستم جریان متناوب ، ولتاژ اسمی سیم و یا کابل باید حداقل برابر با ولتاژ نامی سیستمی باشد که سیم و کابل برای کار در آن در نظر گرفته شده است .
– در یک سیستم جریان مستقیم ، ولتاژ نامی سیستم نباید بیش از ۵/۱ برابر ولتاژ اسمی سیم یا کابل باشد .
– ولتاژ یک سیستم ممکن است بطور دائم به میزان ۱۰% از ولتاژ نامی آن بیشتر شود . چنانچه ولتاژ نسبی سیم یا کابل حداقل برابر با ولتاژ نامی سیستم باشد می توان سیم یا کابل را در ولتاژ کار حداقل ۱۰% بالاتر از ولتاژ مجاز به کار برد .
– کابلی که ولتاژ نامی U₀/U آن ۱ / ۶/۰ کیلو ولت است مجاز به استفاده در سیستم های جریان مستقیمی می باشد که در آنها حداکثر ولتاژ کار رشته به رشته یا رشته به ارت از ۸/۱کیلو ولت تجاوز نکند .

مشخصات کابل – ولتاژ اسمی

برای جریان متناوب تک فاز برای سیستم سه فاز  ولتاژ نامی U₀/U
یکی از هادی های فاز به زمین متصل شده هر دو رشته فاز عایق شده
( Kv ) ( Kv ) ( Kv ) ( Kv )
۰/۶ ۱/۲ ۱ ۱/ ۰/۶
۳/۶ ۷/۲ ۶ ۶/ ۳/۶
۶ ۱۲ ۱۰ ۶/۱۰
۱۲ ۲۴ ۲۰ ۱۲/۲۰
۱۸ ۳۶ ۳۰ ۱۸/۳۰

مشخصات کابل حداکثر ولتاژ کار مجاز

برای جریان متناوب تک فاز برای سیستم سه فاز  ولتاژ نامی  U₀/U
یکی از هادی های فاز به زمین متصل شده هر دو رشته فاز عایق شده
( Kv ) ( Kv ) ( Kv ) ( Kv )
۰/۷ ۱/۴ ۱/۲ ۱/ ۰/۶
۴/۱ ۸/۳ ۷/۲ ۶/ ۳/۶
۷ ۱۴ ۱۲ ۶/۱۰
۱۴ ۲۸ ۲۴ ۱۲/۲۰
۲۱ ۴۲ ۳۶ ۱۸/۳۰
ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل
ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل
ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل
ولتاژ اسمی و ولتاژ کار در سیم و کابل
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simanduXE5Q

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی