هادی های هوای آلومینیومی

هادی های هوای آلومینیومی

هادی های هوای آلومینیومی

کاربرد هادی های هوای آلومینیومی

 

 AAC 

این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی  در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط که فاصله تیرها از هم کم باشد ، مناسبند .

ACSR

این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی  در خطوط ولتاژ متوسط و قوی که فاصله تیرها از هم زیاد باشد ، مناسبند .

هادی های هوای آلومینیومی

ساختار 

در AAC 

هادی فاز 

آلومینیوم سخت کشیده .

در  ACSR 

بخش مرکزی

یک یا هفت رشته سیم تابیده از جنس فولاد گالوانیزه پرکربن .

هادی :

آلومینیوم سخت کشیده تابیده به دور سیم های فولادی مرکزی .

 

استاندارد مرجع 

AAC : BS 215 , DIN 48201

ACSR : IEC 1089

جدول 

 

سطح مقطع نامی هادی تعداد و

قطر نامی هادی

قطر کابل حداقل نیروی پارگی حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگراد وزن تقریبی
mm۲ mm mm N Ω / km Kg/Km
۱۶ ۷۰/۱ × ۷ ۱/۵ ۲۸۴۰ ۸۰۱۸/۱ ۴۵
۲۵ ۱۰/۲ × ۷ ۳/۶ ۴۱۷۰ ۱۸۰۸/۱ ۶۷
۳۵ ۵۰/۲ × ۷ ۵/۷ ۵۷۴۰ ۸۳۲/۰ ۹۶
۵۰ ۰۰/۳ × ۷ ۰/۹ ۷۹۵۰ ۵۷۸۶/۰ ۱۳۵
۵۰ ۸۰/۱ × ۱۹ ۰/۹ ۸۴۴۰ ۵۹۵۰/۰ ۱۳۴
۷۰ ۱۰/۲ × ۱۹ ۵/۱۰ ۱۱۲۵۰ ۴۳۷۱/۰ ۱۸۲
۹۵ ۵۰/۲ × ۱۹ ۵/۱۲ ۱۵۶۵۰ ۳۰۸۵/۰ ۲۵۶
۱۲۰ ۸۰/۲ × ۱۹ ۰/۱۴ ۱۸۷۵۰ ۲۴۵۹/۰ ۳۲۲
۱۵۰ ۲۵/۲ × ۳۷ ۷/۱۵ ۲۵۲۵۰ ۱۹۶۱/۰ ۴۰۵
۱۸۵ ۵۰/۲ × ۳۷ ۵/۱۷ ۳۰۴۵۰ ۱۵۸۷/۰ ۵۰۲
۲۴۰ ۲۵/۲ × ۶۱ ۲/۲۰ ۳۹۳۵۰ ۱۱۹۲/۰ ۶۷۰
۳۰۰ ۵۰/۲ × ۶۱ ۵/۲۲ ۴۷۵۵۰ ۰۹۶۵/۰ ۸۲۷
۴۰۰ ۸۹/۲ × ۶۱ ۰/۲۶ ۶۰۷۰۰ ۰۷۲۲/۰ ۱۱۰۶
۵۰۰ ۲۳/۳× ۶۱ ۱/۲۹ ۷۴۵۰۰ ۰۵۷۸/۰ ۱۳۸۲

 

 

نام هادی سطح مقطع نامی هادی ساختار هادی قطر هادی حداقل نیروی پارگی حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگراد وزن تقریبی
آلومینیوم

قطر × تعداد

فولاد

قطر × تعداد

mm۲ n × mm n × mm mm N Ω / km Kg/Km
mole ۶/۱۰ ۵/۱ × ۶ ۵/۱ × ۱ ۵/۴ ۴۱۰۰ ۷۰۲/۲ ۴۳
squirrel ۰/۲۱ ۱۱/۲ × ۶ ۱۱/۲ × ۱ ۳۲/۶ ۷۹۰۰ ۲۷۰/۱ ۸۵
gopher ۲۶۲ ۳۶/۲ × ۶ ۳۶/۲ × ۱ ۰۸/۷ ۹۶۰۰ ۰۹۳/۱ ۱۰۷
fox ۷/۳۶ ۷۹/۲ × ۶ ۷۹/۲ × ۱ ۳۸/۸ ۱۳۲۰۰ ۷۸۲۷/۰ ۱۴۹
rabbit ۹/۵۲ ۳۵/۳ × ۶ ۳۵/۳ × ۱ ۰۵/۱۰ ۱۸۴۰۰ ۵۴۲۶/۰ ۲۱۴
mink ۱/۶۳ ۶۶/۳ × ۶ ۶۶/۳ × ۱ ۹۸/۱۰ ۲۱۸۰۰ ۴۵۴۱/۰ ۲۵۵
horse ۴/۷۳ ۷۹/۲ × ۱۲ ۷۹/۲ × ۱ ۹۵/۱۳ ۶۱۲۰۰ ۳۹۳۶/۰ ۵۳۸
cat ۴/۹۵ ۵۰/۴ × ۶ ۵۰/۴ × ۱ ۵/۱۳ ۳۲۷۰۰ ۳۰۰۸/۰ ۳۸۸
dog ۱۰۵ ۷۲/۴ × ۶ ۵۷/۱ × ۷ ۱۵/۱۴ ۳۲۷۰۰ ۲۷۳۳/۰ ۳۹۴
hyena ۱۰۶ ۹۳/۴ × ۷ ۹۳/۱ × ۷ ۵۷/۱۴ ۴۰۹۰۰ ۲۷۱۲/۰ ۴۵۰
tiger ۲/۱۳۱ ۳۶/۲ × ۳۰ ۳۶/۲× ۷ ۵۲/۱۶ ۵۸۰۰۰ ۲۲۰۴/۰ ۶۰۲
wolf ۱۵۸ ۵۹/۲ × ۳۰ ۵۹/۲ × ۷ ۱۳/۱۸ ۶۹۲۰۰ ۱۸۲۸/۰ ۷۲۶
lynx ۵/۱۸۳ ۷۹/۲ × ۳۰ ۷۹/۲ × ۷ ۵۳/۱۹ ۷۹۸۰۰ ۱۵۷۶/۰ ۸۴۲
lion ۲۳۸ ۱۸/۳ × ۳۰ ۱۸/۳ × ۷ ۲۶/۲۲ ۱۰۰۶۰۰ ۱۲۱۲/۰ ۱۰۹۵
goat ۲/۳۲۴ ۷۱/۳ × ۳۰ ۷۱/۳ × ۷ ۹۷/۲۵ ۱۳۵۷۰۰ ۰۸۹۱/۰ ۱۴۸۹
sheep ۱/۳۷۵ ۹۹/۳ × ۳۰ ۹۹/۳ × ۷ ۹۳/۲۷ ۱۵۵۹۰۰ ۰۷۷۲/۰ ۱۷۱۸
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/BZ2gi

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی