مشخصات عمومی پلیمرهای مورد استفاده جهت عایق و روکش کابل

مشخصات عمومی پلیمرهای مورد استفاده جهت عایق و روکش کابل

 

 

ویژگی واحد Material

resistant to org. oils

Polyvinylchloride Polyethylene polyurethane polytetrafluoroethylene Tetrafluoroethylene

Hexafluoropropylene

copolymer

نشانه اختصاری Special TPE PVC PE PUR PTFE FEP
نشانه در استاندارد VDE Y ۲Y ۱۱Y ۵Y ۶Y
گستره دمای کارکرد
C°  ۵۰-

۱۲۰+

۳۰-

۷۰+

۵۰-

۷۰+

۵۰-

۹۰+

۱۹۰-

۲۶۰+

۱۰۰-

۲۰۰+

ثابت دی الکتریک
۱۰ ۲/۴ ۴/۰ ۲/۳ ۴/۰-۶/۰ ۲/۱ ۲/۱
مقاومت حجمی
Ω × cm ۱۰۱۵۵ ۱۰۱۲-۱۰۱۵ ۱۰۱۷ ۱۰۱۲ ۱۰۱۸ ۱۰۱۸
استحکام کششی
N × mm² ۵-۲۰ ۱۰-۲۵ ۱۵-۳۰ ۱۵-۴۵ ۱۵-۴۵ ۲۰-۲۵
ازدیاد طول در نقطه پارگی
% ۴۰۰-۶۰۰ ۱۵۰-۴۰۰ ۴۰۰-۸۰۰ ۳۰۰-۶۰۰ ۲۴۰-۴۰۰ ۲۵۰-۳۵۰
جذب آب
% ۱-۲ ۰/۴ ۰/۱ ۱/۵ ۰/۰۱ ۰/۰۱
مقاومت در برابر شرایط جوی
خیلی خوب خوب خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب
مقاومت در برابر مواد نفتی
خوب متوسط متوسط خوب خیلی خوب خیلی خوب
مقاومت در برابر روغن
مقاومت در برابر روغن های پایه ارگانیک : خیلی خوب متوسط متوسط خوب خیلی خوب خیلی خوب
اشتعال پذیری
قابل اشتعال خود خاموش شونده قابل اشتعال خود خاموش شونده غیر قابل اشتعال غیر قابل اشتعال

جدول دوم

ویژگی واحد Ethylene

tetrafluoroethylene

Chloroprene rubber Silicone rubber Ethylene

propylene dien rubber

THermoplastic

elastomer polyolefin based

THermoplastic

elastomer polyester based

نشانه اختصاری ETFE CR SL EPDM TPE-O TPE-E
نشانه در استاندارد VDE ۷Y ۵G ۲G ۳G ۱۲G
گستره دمای کارکرد
۱۰۰-

۱۵۰+

۴۰-

۱۰۰+

۶۰-

۱۸۰+

۳۰-

۱۲۰+

۴۰-

۱۲۰+

۷۰-

۱۲۵+

ثابت دی الکتریک
۱۰ ۲/۶ ۶/۰-۸/۰ ۲/۸-۳/۲ ۳/۲ ۲/۷-۳/۶ ۳/۷-۵/۱
مقاومت حجمی
Ω × cm ۱۰۱۶ ۱۰۱۳ ۱۰۱۵ ۱۰۱۴ ۵×۱۰۱۴ ۱۰۱۲
استحکام کششی
N × mm² ۴۰-۵۰ ۱۰-۲۵ ۵-۱۰ ۵-۲۵ ۶≤ ۳-۲۵
ازدیاد طول در نقطه پارگی
% ۱۰۰-۳۰۰ ۳۰۰-۴۵۰ ۲۰۰-۳۵۰ ۲۰۰-۴۵۰ ۴۰۰≤ ۲۸۰-۶۵۰
جذب آب
% ۰/۰۱ ۱ ۱/۰ ۰/۰۲ ۱/۵ ۰/۳-۰/۶
مقاومت در برابر شرایط جوی
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خوب متوسط خیلی خوب
مقاومت در برابر مواد نفتی
خیلی خوب متوسط کم متوسط متوسط خوب
مقاومت در برابر روغن
خیلی خوب خوب متوسط متوسط متوسط خیلی خوب
اشتعال پذیری
غیر قابل اشتعال خود خاموش شونده اشتعال پذیری سخت قابل اشتعال قابل اشتعال قابل اشتعال
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandp34YX

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی