سیم های نصب ثابت

سیم های نصب ثابت |مفتولی – نیمه افشان

سیم های نصب ثابت

سیم های نصب ثابت

کاربرد سیم های نصب ثابت

این نوع سیم و ها جهت استفاده در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده ها ی برق مناسب است .
به کارگیری این سیم ها در لوله ها و زیر گچ مجاز است .
سیم های با هادی تابیده منظم (گروه ۲) را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل ، در ساخت دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد .

ساختار سیم های نصب ثابت

هادی :

مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) یا گروه ۲ ( منظم تابیده ) مطابق استاندارد ISIRI 3084 یا IEC 60228 .

عایق :

آمیزه PVC از نوع PVC/C.

ولتاژ تست سیم های نصب ثابت

ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ :

آزمون ولتاژ در ۲۰۰۰ ولت

ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ :

آزمون ولتاژ در ۲۵۰۰ ولت

استاندارد مرجع سیم های نصب ثابت

۶۰۲۲۷ IEC 01 یا ISIRI(607)01 با ولتاژ نامی ۷۵۰/۴۵۰ ولت برای سطوح مقاطع بیش از ۱ میلیمتر مربع .
۶۰۲۲۷ IEC 05 یا ISIRI(607)05 با ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت برای سطوح مقاطع ۰.۵ ، .۰.۷۵ و ۱ میلیمتر مربع .

جدول سیم های نصب ثابت

سطح مقطع نامی هادی گروه هادی ضخامت عایقی میانگین قطر خارجی حداقل مقاومت عایقی در ۷۰ درجه سانتیگراد حداکثر مقاومت هادی در ۲۰ درجه سانتیگرادوزن تقریبی
mm2گروه هادی mmحد پایینحد بالاMΩ. kmΩ. kmKG/KM
۰.۵۱۰.۶۱.۹۲.۳۰.۰۱۵۰۳۶۸
۰.۷۵۱۰.۶۲.۱۲.۵۰.۰۱۲۰۲۴.۵۱۱
۱۱۰.۶۲.۲۲.۷۰.۰۱۱۰۱۸.۱۱۴
۱.۵۱۰.۷۲.۶۳.۲۰.۰۱۱۰۱۲.۱۲۰
۱.۵۲۰.۷۲.۷۳.۳۰.۰۱۰۰۱۲.۱۲۲
۲.۵۱۰.۸۳.۲۳.۹۰.۰۱۰۰۷.۴۱۳۱
۲.۵۲۰.۸۳.۳۴.۰۰.۰۰۹۰۷.۴۱۳۳
۴۱۰.۸۳.۶۴.۴۰.۰۰۸۵۴.۶۱۴۶
۴۲۰.۸۳.۸۴.۶۰.۰۰۷۷۴.۶۱۴۸
۶۱۰.۸۴.۱۵.۰۰.۰۰۷۰۳.۰۸۶۶
۶۲۰.۸۴.۳۵.۲۰.۰۰۶۵۳.۰۸۶۹
۱۰۱۱.۰۵.۳۶.۴۰.۰۰۷۰۱.۸۳۱۰۵
۱۰۲۱.۰۵.۶۶.۷۰.۰۰۶۵۱.۸۳۱۱۰
۱۶۲۱.۰۶.۴۷.۶۰.۰۰۵۰۱.۱۵۱۶۹
۲۵۲۱.۲۸.۱۹.۷۰.۰۰۵۰۰.۷۲۷۲۶۲
۳۵۲۱.۲۹.۰۱۰.۹۰.۰۰۴۳۰.۵۲۴۳۵۴
۵۰۲۱.۴۱۰.۶۱۲.۸۰.۰۰۴۳۰.۳۸۷۴۹۰
۷۰۲۱.۴۱۲.۱۱۴.۶۰.۰۰۳۵۰.۲۶۸۶۷۸
۹۵۲۱.۶۱۴.۱۱۷.۱۰.۰۰۳۵۰.۱۹۳۹۳۵
۱۲۰۲۱.۶۱۵.۶۱۸.۸۰.۰۰۳۲۰.۱۵۳۱۱۶۵
۱۵۰۲۱.۸۱۷.۳۲۰.۹۰.۰۰۳۲۰.۱۲۴۱۴۳۶
۱۸۵۲۲.۰۱۹.۳۲۳.۳۰.۰۰۳۲۰.۰۹۹۱۱۷۹۵
۲۴۰۲۲.۲۲۲۲۶.۶۰.۰۰۳۲۰.۰۷۵۴۲۳۴۵

 

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/uBKDy

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of