ساختار کابل های مسلح به سیم فولادی

 

ساختار کابل های مسلح به سیم فولادی

 

ساختار

هادی : مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) ، گروه ۲ (تابیده شده منظم) یا گروه ۵ (انعطاف پذیر – افشان  ) مطابق استاندارد ISIRI 3084    یا IEC 60228 .

عایق رشته های کابل : آمیزه PVC از نوع PVC/A و یا آمیزه XLPE .

نحوه قرار گیری رشته ها در کابل : رشته ها در کابل های چند رشته به هم تابیده می شوند .

روکش میانی کابل : رشته های به هم تابیده با آمیزه هایی از پی وی سی اکسترود شده پوشیده  می شوند .

زره یا آرمور : در کابل تک رشته سیم های غیر آهنی و در کابل چند رشته سیم و یا نوارهای فولادی گالوانیزه روی روکش میانی به کار می رود .

روکش نهایی کابل : آمیزه PVC از نوع PVC/ST1 ، رنگ روکش به طور معمول مشکی است  .

 

استاندارد مرجع

 IEC 60502  یا  ISIRI 3569 با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت.

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simand2ABaq