جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان

جریان مجاز کابل های نصب ثابت در داخل ساختمان

 

شرایط بهره برداری : دمای کارکرد هادی 90 درجه سانتیگراد ، دمای محیط 30 درجه سانتیگراد

NI2XY,N2XY,N2X2Y N2XH ,N2XCH
NHXHX
NHXCHX
NHXH
NHXCH
NHXHX ,NHXCHX
H07V2-U,-K

NHXA,NHXAF

H07Z-U,-R,-K

NI2XY,N2XY,N2X2Y N2XH ,N2XCH
NHXHX
NHXCHX
NHXH
NHXCH
NHXHX ,NHXCHX
H07V2-U,-K
NHXA,NHXAF
H07Z-U,-R,-K
کدشناسایی محصول
 کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

  کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

   کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

   کابل چند رشته روکش شده قرار گرفته   داخل لوله عایقی ، در دیوار دارای عایق حرارتی

 

 

شرایط نصب :
– در داخل دیوار دارای عایق حرارتی
– در داخل لوله عایقی
نصب در دیوار دارای عایق حرارتی

 

نصب در لوله عایقی
3 2 3 2 3 2 3 2 تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع(mm2)
19/5 22 20 23 16/5 18/5 17/0 19/0 1/5
26 30 28 31 22 25 23 26 2/5
35 40 37 42 30 33 31 35 4
44 51 48 54 38 42 40 45 6
60 69 66 75 51 57 54 61 10
80 91 88 100 68 76 73 81 16
105 119 117 133 89 99 95 106 25
128 146 144 164 109 121 117 131 35
154 175 175 198 130 145 141 158 50
194 221 222 253 164 183 179 200 70
233 265 269 306 197 220 216 241 95
268 305 312 354 227 253 249 278 120
259 290 285 318 150
295 329 324 362 185
346 386 380 424 240
396 442 435 486 300

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4 مراجعه گردد .

NI2XY,N2XY,N2X2Y N2XH
NHXHX
NI2XY,N2XY,N2X2
N2XH,N2XCH(1)
NHXHX,NHXCHX(1)
کدشناسایی محصول
کابل تک رشته یا تک رشته روکش شده با فاصله حداقل یک برابر قطر کابل از دیوار  

 

 

 

شرایط نصب :

– بصورت مستقیم
– در هوای آزاد

کابل ها با فاصله از یکدیگر ( برابر قطر کابل کابل ها چسبیده به هم
نصب در هوای آزاد نصب مستقیم
3 2 3 2 3 2 تعداد رشته
جریان مجاز بر حسب آمپر (A) سطح مقطع ( mm2 )
23 26 22 24 1/5
32 36 30 33 2/5
42 49 40 45 4
54 63 52 58 6
75 86 71 80 10
100 115 96 107 16
161 182 135 141 161 127 149 119 138 25
201 226 169 176 200 158 185 147 171 35
246 275 207 216 242 192 225 179 209 50
318 353 268 279 310 246 289 229 269 70
389 430 328 342 377 298 352 278 328 95
454 500 383 400 437 346 410 322 382 120
527 577 444 464 504 399 473 371 441 150
605 661 510 533 575 456 542 424 506 185
719 781 607 634 679 538 641 500 599 240
833 902 703 736 783 621 741 579 693 300
1008 1085 823 868 940 400
1169 1253 946 998 1083 500
1362 1454 1088 1151 1254 630

برای ضریب تصحیح انحرافات دما ، گروه بندی ، نصب کابل در پوشش های داخلی سقف ، کابل های چند رشته و سیم های عایق شده به استاندارد DIN VDE 0298 قسمت 4 مراجعه گردد .

1) جریان مجاز قید شده در جدول صرفا” جهت کابل های هم مرکز ( کنسانتریک ) چند رشته می باشد .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandlPXpr

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل سیمند کابل - سیم و کابل - سیم و کابل مرغوب - سیم و کابل استاندارد - انواع سیم و کابل - بهترین نوع سیم و کابل - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل - قروشنده سیم و کابل - سیم و کابل ارزان - سیم و کابل با کیفیت - سیم و کابل لاله زار - قیمت سیم و کابل - قیمت سیم و کابل سیمند کابل - سیم و کابل دست دوم - خرید سیم و کابل - فروش سیم و کابل - عکس های سیم و کابل - تائیدیه سیم و کابل - تائیدیه های سیم و کابل سیمند کابل - عکس های کارخانه سیمند کابل - خبر های سیم و کابل - قیمت مس - قیمت مس سیم و کابل - مس آزاد سیم و کابل - نمایندگی سیم و کابل - نمایندگی سیمند کابل - پیگیری محصولات سیمند کابل - محصولات درون چاهی - قیمت سیم 1/5 - قسمت سیم 2/5 - قیمت سیم و کابل های ساختمانی - سیم یک - سیم 1×10 - سیم 1/5×1 - سیم 2/5×1 - سیم های متصل - انواع سیم و کابل - فروشنده سیم و کابل - خرید سیم و کابل سیمند کابل - بهترین نوع سیم و کابل در بازار - سیم سیما - سیم سیمکو - سیم و کابل ابهر

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی ;