جریان مجاز حالت عمومی برای کابل های انعطاف پذیر

جریان مجاز ( حالت عمومی ) برای کابل های انعطاف پذیر (( برای انواع کابل هایی که اطلاعات مربوط به آنها در جداول قبلی موجود نیست . ))

 

شرایط بهره برداری : دمای محیط ۳۰ درجه سانتیگراد

گروه ۳ گروه ۲ گروه ۱ سطح مقطع نامی
( mm2 )
مقدار مجاز فیوز
بر حسب آمپر (A)
جریان مجاز
بر حسب آمپر (A)
مقدار مجاز فیوز
بر حسب آمپر (A)
جریان مجاز
بر حسب آمپر (A)
مقدار مجاز فیوز
بر حسب آمپر (A)
جریان مجاز
بر حسب آمپر (A)
۱۲ ۹ ۹ ۰/۵
۱۰ ۱۵ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۰/۷۵
۱۶ ۱۹ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵ ۱
۲۰ ۲۴ ۱۶ ۱۸ ۱۶ ۱۸ ۱/۵
۲۵ ۳۲ ۲۵ ۲۶ ۲۵ ۲۶ ۲/۵
۳۵ ۴۲ ۲۵ ۳۴ ۲۵ ۳۴ ۴
۵۰ ۵۴ ۳۵ ۴۴ ۳۵ ۴۴ ۶
۶۳ ۷۳ ۵۰ ۶۱ ۵۰ ۶۱ ۱۰
۸۰ ۹۸ ۶۳ ۸۲ ۸۰ ۸۲ ۱۶
۱۰۰ ۱۲۹ ۸۰ ۱۰۸ ۱۰۰ ۱۰۸ ۲۵
۱۲۵ ۱۵۸ ۱۰۰ ۱۳۵ ۱۲۵ ۱۳۵ ۳۵
۱۶۰ ۱۹۸ ۱۲۵ ۱۶۸ ۱۶۰ ۱۶۸ ۵۰
۲۰۰ ۲۴۵ ۱۶۰ ۲۰۷ ۲۰۰ ۲۰۷ ۷۰
۲۵۰ ۲۹۲ ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۹۵
۳۱۵ ۳۴۴ ۲۵۰ ۲۹۲ ۲۵۰ ۲۹۲ ۱۲۰
۳۵۵ ۳۹۱ ۳۱۵ ۳۳۵ ۳۱۵ ۳۳۵ ۱۵۰
۴۰۰ ۴۴۸ ۳۵۵ ۳۸۲ ۳۵۵ ۳۸۲ ۱۸۵
۵۰۰ ۵۲۸ ۴۲۵ ۴۵۳ ۲۴۰
۶۰۰ ۶۰۸ ۵۰۰ ۵۲۳ ۳۰۰
۶۳۰ ۷۲۶ ۴۰۰

گروه ۱ : یک یا چند سیم تک رشته در کانال

گروه ۲ : کابل چند رشته مانند کابل های سبک با عایق PVC ، کابل های قابل انعطاف ( افشان ) در کانال روباز و یا کانال با قابلیت تهویه هوا

گروه ۳ : کابل های تک رشته ، نصب شده در هوای باز که بین رشته ها به اندازه حداقل قطر کابل فاصله وجود دارد . همانند کابل های نصب شده در بردهای سوئیچینگ و توزیع و یا کابل های خصوص راه آهن

ضریب تصحیح برای انحرافات دما بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد
( مقاوم در برابر حرارت )
دمای کارکرد مجاز هادی تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد دمای کارکرد مجاز هادی تا ۹۰ درجه سانتیگراد
۱/۰۰ بیش از ۵۰ تا ۵۵ ۰/۹۴ بیش از ۵۰ تا ۵۵
۱/۰۰ بیش از ۵۵ تا ۶۰ ۰/۸۷ بیش از ۵۵ تا ۶۰
۱/۰۰ بیش از ۶۰ تا ۶۵ ۰/۷۹ بیش از ۶۰ تا ۶۵
۱/۰۰ بیش از ۶۵ تا ۷۰ ۰/۷۱ بیش از ۶۵ تا ۷۰
۱/۰۰ بیش از ۷۰ تا ۷۵ ۰/۶۱ بیش از ۷۰ تا ۷۵
۱/۰۰ بیش از ۷۵ تا ۸۰ ۰/۵۰ بیش از ۷۵ تا ۸۰
۰/۹۱ بیش از ۸۰ تا ۸۵ ۰/۳۵ بیش از ۸۰ تا ۸۵
۰/۸۲ بیش از ۸۵ تا ۹۰ بیش از ۸۵ تا ۹۰
۰/۷۱ بیش از ۹۰ تا ۹۵
۰/۵۸ بیش از ۹۵ تا ۱۰۰
۰/۴۱ بیش از ۱۰۰ تا ۱۰۵
بیش از ۱۰۵ تا ۱۱۰

ضریب تصحیح برای انحرافات دما بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد
عایق PVC
دمای کارکرد مجاز هادی تا ۷۰ درجه سانتیگراد
عایق لاستیکی
دمای کارکرد مجاز هادی تا ۶۰ درجه سانتیگراد
انحراف دما
درجه سانتیگراد
۰/۹۴ ۰/۹۱ بیش از ۳۰ تا ۳۵
۰/۸۷ ۰/۸۲ بیش از ۳۵ تا ۴۰
۰/۷۹ ۰/۷۱ بیش از ۴۰ تا ۴۵
۰/۷۱ ۰/۵۸ بیش از ۴۵ تا ۵۰
۰/۶۱ ۰/۴۱ بیش از ۵۰ تا ۵۵
۰/۵۰ بیش از ۵۵ تا ۶۰
۰/۳۵ بیش از ۶۰ تا ۶۵
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simand2N9t8

سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب سیموکابل - سیمند کابل - کابل کواکسیال - کابل های کواکسیال - قیمت کابل کواکسیال - فروش کابل کواکسیال - سیم افشان - قیمت سیم افشان - سیم های افشان - کابل افشان - کابل های افشان - قیمت کابل های افشان - کابل - سیم - کابل و سیم - سیم و کابل - کابل موتور - کابل ضد آب - انواع کابل و سیم - انواع سیم و کابل - کابل زیر خاکی - کابل پمپ شناور - کابل الکترو موتور پمپ شناور - کابل داخل آب - کابل برق - سیم برق - قیمت کابل برق - قیمت سیم برق - سیم مسی - کابل مسی - قیمت کابل مسی - قسیمت سیم مسی - سیم مفتول - کابل مفتول - قیمت کابل مفتول - قیمت سیم مفتول - کابل فشار ضعیف - کابل های فشار ضعیف - قیمت کابل های فشار ضعیف - انواع کابل فشار ضعیف - انواع کابل های فشار ضعیف - سیم و کابل فشار ضعیف - سیم ساختمانی - کابل ساختمانی - سیم و کابل ساختمانی - قیمت سیم ساختمانی - قیمت کابل ساختمانی - انواع سیم های ساختمانی - انواع کابل های ساختمانی - کابل برق ساختمان - سیم برق ساختمان - انواع سیم برق ساختمان - انواع کابل برق ساختمان - کابل آرموردار- کیفیت سیم و کابل - استاندارد سیم و کابل - کابل آلومینیومی - انواع کابل آلومینیومی - کابل جوش - روش های مفصل بندی سیم و کابل - کابل سه فاز - انواع کابل سه فاز - قیمت کابل سه فاز - کابل زوجی - انواع کابل زوجی - کابل های زوجی - قیمت کابل زوجی - کابل قدرت - قیمت کابل قدرت - انواع کابل قدرت - کابل های درون چاهی - کابل های قابل انعطاف - کابل های مقاوم در برابر آب