جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل

جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل

 

ویژگی واحد مس آنیل شده مس سخت کشیده آلومینیوم سخت ECآلومینیوم گرید سرب فولاد
نشانه شیمیایی Cu Cu AI pb fe
چگالی KG/dm۳ ۸/۸۹ ۸/۸۹ ۲/۷ ۲/۷ ۱۱/۳۵ ۷/۸
مقاوت در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد Ohm.Km/mm۲ ۱۷/۲۴۱ ۱۷/۵۶۸ ۲۸/۲۶۴ ۳۲/۵۰۰ ۲۰۶ ۱۹۰
نقطه ذوب ۱۰۸۳ ۱۰۸۳ ۶۵۷ ۶۵۷ ۳۲۷ ۱۴۰۰
نیروی پارگی daN/mm۲ ۲۰-۳۰ ۵۰-۳۵ ۱۲-۱۵ ۴۰-۳۵ ۱/۷۵ ۴۰-۱۵۰
درصد ازدیاد طول % ۲۵-۳۰ ۰/۵-۳ ۱/۵-۳ ۴-۶ ۲۰-۵۰ ۲-۶
مدول کشسانی daN/mm۲ ۱۰۵۰۰ ۱۲۰۰۰ ۵۶۰۰ ۶۰۰۰ ۱۷۰۰ ۱۸۵۰۰
هدایت الکتریکی  IACS % ۱۰۰ ۹۸ ۶۱ ۵۳ ۸/۴ ۹
رسانایی گرمایشی W/cm.K ۳/۸۹۳ ۳/۸۹۳ ۲/۲۱۸ ۱/۸۴ ۰/۳۵ ۰/۴۶
ضریب دی الکتریک خطی (k-1(x 10-6 ۱۷ ۱۷ ۲۳ ۲۳ ۲۹ ۱۱/۵
گرمای ویژه CAL/°C.g ۰/۰۹۳ ۰/۰۹۳ ۰/۲۱۴ ۰/۲۱۴ ۰/۰۳۰ ۰/۱۱۴
ضریب تغییرات دمایی K-1 ۰/۰۰۳۹۳ ۰/۰۰۳۹۳ ۰/۰۰۴۰۳ ۰/۰۰۳۶ ۰/۰۰۴۲ ۰/۰۰۴
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
جدول مشخصات عمومی فلزات مورد استفاده در سیم و کابل
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandIrvPB

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی