جدول تبدیل سطح مقطع استاندارد آمریکا AWG

جدول تبدیل سطح مقطع استاندارد آمریکاAWG

 

قطر
سطح مقطع
شماره درAWG
قطر
سطح مقطع
شماره درAWG
mm mm² mm mm²
۲۵/۴
۵۰۷
۱۰۰۰MCM*
۱/۶۳
۲/۰۸
۱۴
۲۲
۳۸۰
۷۵۰
۱/۴۵
۱/۶۵
۱۵
۱۹/۷
۳۰۴
۶۰۰
۱/۲۹
۱/۳۱
۱۶
۲۰/۷
۲۵۴
۵۰۰
۱/۱۵
۱/۰۴
۱۷
۱۸/۹
۲۰۳
۴۰۰
۱/۰۲۴۰
۰/۸۲۳۰
۱۸
۱۷/۳
۱۷۸
۳۵۰
۰/۹۱۲۰
۰/۶۵۳۰
۱۹
۱۶
۱۵۲
۳۰۰
۰/۸۱۲۰
۰/۵۱۹۰
۲۰
۱۴/۶
۱۲۷
۲۵۰
۰/۷۲۳۰
۰/۴۱۲۰
۲۱
۱۱/۶۸
۱۰۷/۲
۴/۰
۰/۶۴۴۰
۰/۳۲۵۰
۲۲
۱۰/۴
۸۵
۳/۰
۰/۵۷۳۰
۰/۲۵۹۰
۲۳
۹/۲۷
۶۷/۵
۲/۰
۰/۵۱۱۰
۰/۲۰۵۰
۲۴
۸/۲۵
۵۳/۴
۰
۰/۴۵۵۰
۰/۱۶۳۰
۲۵
۷/۳۵
۴۲/۴
۱
۰/۴۰۵۰
۰/۱۲۸۰
۲۶
۶/۵۴
۳۳/۶
۲
۰/۳۶۱۰
۰/۱۰۲۰
۲۷
۵/۸۳
۲۶/۷
۳
۰/۳۲۱۰
۰/۰۸۰۴
۲۸
۵/۱۹
۲۱/۲
۴
۰/۲۸۶۰
۰/۰۶۴۶
۲۹
۴/۶۲
۱۶/۸
۵
۰/۲۵۵۰
۰/۰۵۰۳
۳۰
۴/۱۱
۱۳/۳
۶
۰/۲۲۷۰
۰/۰۴۰۰
۳۱
۳/۶۷
۱۰/۶
۷
۰/۲۰۲۰
۰/۰۳۲۰
۳۲
۳/۲۶
۸/۳۶۶
۸
۰/۱۸۰۰
۰/۰۲۵۲
۳۳
۲/۹۱
۶/۶۳
۹
۰/۱۶۰۰
۰/۰۲۰۰
۳۴
۲/۵۹
۵/۲۶
۱۰
۰/۱۴۳۰
۰/۰۱۶۱
۳۵
۲/۳۰
۴/۱۵
۱۱
۰/۱۲۷۰
۰/۰۱۲۳
۳۶
۲/۰۵
۳/۳۰
۱۲
۰/۱۱۳۰
۰/۰۱۰۰
۳۷
۱/۸۳
۲/۶۲
۱۳
۰/۱۰۱۰
۰/۰۰۷۹۵
۳۸
۰/۰۸۹۷
۰/۰۰۶۳۲
۳۹
AWG = American Wire Gauge
MCM = Milli Circular Mil
۱ MCM = 1000 Circ. Mils = 0.5067 mm²
۱ CM = 1 Circ.mil. = 0.0005067 mm ²
لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandpeRGx

سیم و کابل سیمند کابل شرکت سیم و کابل بهترین برند سیم و کابل خرید سیم و کابل فروش سیم و کابل سیم و کابل از کجا برخریم آیا سیم و کابل بهترین نوع است خرید بهترین نوعغ سیم و کابل فروش مستقیم سیم و کابل خرید مستقیم سیم و کابل سیمند کابل مرغوب ترین نوع سیم و کابل بهترین نوع سیم و کابل سیم و کابل افشان از کجا بخریم قیمت سیم و کابل افشان خرید سیم کابل افشان قیمت سیم و کابل از کجا بگیریم قیمت تمام سیم و کابل بهترین قیمت سیم و کابل ارزان ترین نوع قیمت سیم و کابل

سیمند کابل ، فروش سیم و کابل ، خرید سیم و کابل ، سیم و کابل ، انواع سیم و کابل

سیم و کابل  سیمند کابل فروش سیم و کابل خرید سیم و کابل سیم های قابل انعطاف سیم افشان سیم های نصب ثابت سیم مفتولی سیم خشک کابل افشان کابل انعطاف پذیر سبک کابل های نصب ثابت سبک کابل های قدرت چند رشته کابل های قدرت تک رشته کابل دو روکشه کابل تلفن سیم تلفن قیمت سیم تلفن خرید سیم نلفن خرید کابل تلفن کابل تلفن هوایی قیمت کابل تلفن هوایی کابل دو روکشه کابل های مسلح سیم فولادی کابل آرموردار کابل زره دار کابل با هادی هم مرکز کابل کانسانتریک کابل سازمانی کابل ابزار دقیق کابل کنترل انعطاف پذیر بدون شیلد کابل کنترل افشان بدون شیلد کابل کنترل افشان شیلدار سیم رانژه کابل تلفنی بیرون ساختمان کابل کواکسیال کابل مخابراتی زمینی کابل مخابراتی هوایی کابل تلفن فرکانس صوتی کابل آنتن کابل دوربین کابل آیفون سیم سخت هوایی هادی لخت مسی کابل گرد کابل تخت کابل جوشکاری با قوس الکتریکی کابل جوش کابل بالابر کابل زمینی کابل هالوژن کابل خشک قیمت کابل جوش کابل افشان چیست لیست قیمت سیم و کابل راهنمای خرید سینی کابل مجله سیم و کابل سیم و کابل ایران انواع کابل تلفن کابل آلومینیومی