تاثیر میزان چربی و PH بر کارکرد امولسیون کشش هادی سیم و کابل

تاثیر میزان چربی و PH بر کارکرد روغن کشش

میزان چربی

چربی امولسیون تحت عوامل گوناگونی تغییر می یابد . خروج مداوم مفتول که همواره آغشته به قدری چربی است و یا ته نشین شدن ذرات مس جداشده از مفتول حین عمل نازک کاری که توسط لایه ای از چربی پوشیده شده است سبب کاهش مقدار کل چربی در امولسیون می گردد .  در عین حال تبخیر دائمی آب و جبران ناکافی آن نیز سبب افزایش چربی می گردد .

بر این اساس مقدار چربی امولسیون کشش بایستی در فواصل منظم کنترل و ثبت گردد . این میزان معمولا” توسط سازنده اعلام می گردد اما بایستی در محدوده زیر قرارداشته باشد :

  • ماشین کشش سنگین  10 تا 17 درصد
  • ماشین کشش متوسط  4 تا 8 درصد
  • ماشین کشش فاین  2 تا 4 درصد
  • ماشین کشش سوپر فاین  1 تا 2 درصد
  • آب آنیلر  5/0 تا 5/1 درصد

بدون شک مقادیر فوق تابع کیفیت مفتول ، نوع ماشین و سرعت خطی آن خواهد بود . بعنوان مثال وجود چربی بیش از حد موجب رسوب آن بر روی مفتول خروجی و بروز مشکل در ادامه فرآیند  می گردد .

در عین حال چربی بالا سبب کاهش درجه PH امولسیون و کثیفی و گاهی اوقات مسدود شدن سوراخ حدیده می گردد . باید توجه داشت که خنک کاری در امولسیون های با چربی بالا به خوبی انجام نگرفته و این امر منجر به کوتاهی عمر حدیده می گردد .

چربی خیلی کم نیز سبب پارگی بیش از حد مفتول و خوردگی سریع حدیده و فلکه های کشش می گردد .

برای بررسی میزان چربی امولسیون درصد آن با استفاده از روشهای زیر مشخص می گردد :

1-  روش شیمیایی

2- روش استفاده از رفرکتومتر

 

روغن کشش

رفرکتومتر بر اساس شکست نور عمل می کند و معمولا” برای مواد همگن با رنگ روشن مورد استفاده قرار می گیرد . باید در نظر داشت که اندازه گیری توسط این وسیله تابع درجه حرارت است  لذا باید قبل از اندازه گیری ، درجه حرارت امولسیون حدود 20 درجه سانتیگراد باشد و یا از رفرکتومتری استفاده نمود که در داخل آن حرارت سنج تعبیه شده باشد که بتوان بلافاصله و همزمان درصد چربی و درجه حرارت و ضریب تبدیل را بدست آورد و محاسبه نمود . برای خواندن میزان چربی بر روی مقیاس رفرکتومتر باید آن را در مقابل نورکافی گرفت  .

 

میزان PH

درجه PH  مناسب ترین عامل برای تعیین درجه اسیدی و یا بازی امولسیون کشش است . طبق تعریف PH برابر 7 مربوط به محلول های خنثی و مقادیر بین صفر تا 7 برای محیط های اسیدی و PH بین 7 تا 14 برای محیط های قلیایی است . جهت امولسیون کشش بهترین محدوده PH  بین 8 تا 5/9 می باشد .

 

 

 

روغن کشش

امولسیون های کشش جهت پایداری به گونه ای طراحی می گردند که همواره در محیط قلیایی عمل نمایند . به علت نفوذ هوا به داخل امولسیون و ایجاد واکنش مابین روغن و اکسیژن هوا  این مقدار همواره تمایل به کم شدن دارد . لذا کنترل PH  امولسیون کشش از اهمیت بسیاری برخوردار است .

اگر درجه PH امولسیون از 8 کمتر شود احتمال خوردگی بخش های مختلف دستگاه افزایش می یابد که ناشی از ایجاد الکترولیت بین فولاد و مس است . این موضوع صدمه خوردن سطح پرداخت شده فلکه های کشش را به همراه خواهد داشت . خوردگی در این محیط ممکن است بر اثر عبور جریان های خزنده ناشی از اتصال زمین برخی قطعات نیز ایجاد گردد .

کنترل میزان PH در موارد زیر اکیدا” توصیه می گردد :

  • در ماشین های کشش سنگین راد که مفتول آنها توسط اسید شستشو می گردد . زیرا به علت وجود اسید بر روی این مفتول ها و نفوذ آن به داخل امولسیون Ph کاهش می یابد .
  • ماشین های کششی که در برخی قالب های آن از گریس مخصوص برای روانکاری استفاده می شود . در این گونه از تجهیزات درجه PH تمایل به افزایش دارد .
  • در مواقعی که حجم مفتولی که توسط دستگاه نازک می شود نسبت به حجم امولسیون در گردش بسیار زیاد باشد نیز PH تمایل به افزایش دارد . در این مواقع توصیه می گردد که به جای تصحیح مقدار PH توسط مواد اسیدی ، حجم امولسیون در گردش را افزایش داده یا غلظت روغن کشش را افزایش داد .

 

برای تعیین PH می توان به یکی از دو روش زیر عمل نمود :

 

  • استفاده از کاغذ معرف

 

تاثیر میزان چربی و PH بر کارکرد روغن کشش

  • استفاده از PH متر

تاثیر میزان چربی و PH بر کارکرد روغن کشش

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandddaLL

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!