ابراز رضایت مدیران شرکت توزیع نیروی برق تبریز از عملکرد سیمند کابل

 

با توجه به اینکه سیمند کابل تمامی تعهدات خود به شرکت توزیع نیروی برق تبریز را درزمان مقرر به انجام رسانیده و کلیه اقلام مورد قرارداد با این شرکت را مطابق زمان بندی پیش بینی شده تحویل نموده است ، مدیران شرکت توزیع نیروی برق تبریز در مورخ 6 شهریور ماه سال جاری طی نامه ای به مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره توانیر ضمن ابراز رضایت از همکاری این شرکت از عملکرد سیمند کابل تشکر و قدردانی بعمل آوردند .

بی شک این امر در شرایط بحرانی اقتصاد کشور و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه  نشان تعهد سیمند کابل به ایفای مسئولیت اجتماعی خویش در قبال مشتریان می باشد . امری که تجلی آن با دریافت تندیس طلائی رعایت حقوق مصرف کنندگان نمود داشته است .

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandB2KFY

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!