ابراز رضایت مدیران شرکت توزیع نیروی برق تبریز از عملکرد سیمند کابل

رضایت مدیران توزیع نیروی برق تبریز از سیمند کابل : با توجه به اینکه سیمند کابل تمامی تعهدات خود به شرکت توزیع نیروی برق تبریز را درزمان مقرر به انجام رسانیده و کلیه اقلام مورد قرارداد با این شرکت را مطابق زمان بندی پیش بینی شده تحویل نموده است ، مدیران شرکت توزیع نیروی برق تبریز در مورخ 6 شهریور ماه سال جاری طی نامه ای به مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره توانیر ضمن ابراز رضایت از همکاری این شرکت از عملکرد سیمند کابل تشکر و قدردانی بعمل آوردند .

بی شک این امر در شرایط بحرانی اقتصاد کشور و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه  نشان تعهد سیمند کابل به ایفای مسئولیت اجتماعی خویش در قبال مشتریان می باشد . امری که تجلی آن با دریافت تندیس طلائی رعایت حقوق مصرف کنندگان نمود داشته است .

رضایت مدیران توزیع نیروی برق تبریز از سیمند کابل

لینک کوتاه شده این صفحه : https://www.simandcable.com/simandB2KFY

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!